Bild
PAS_SAP logo
Länkstig

PAS-SAP – My Pain Survey – för stöd och partnerskap

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2024
Projektägare
AnOpIVA, Östra, Område 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

Kort beskrivning

Personcentrerad vård bygger på patientengagemang och partnerskap mellan vårdpersonal och patient, och ofta även med patientens anhöriga. Patientens narrativ i kombination med resultat från kliniska tester ligger till grund för vårdplanering. Patienter som lever med långvarig smärta behöver multimodal terapi som kombinerar till exempel medicinering, psykologiskt stöd och fyisoterapi. Att aktivt uppmuntra patienten att bli en partner i sin vård är viktigt för att säkerställa att hens vårdbehov tillgodoses. Självmonitorering spelar en viktig roll i detta.
PAS-SAP-projektet syftar till att sammanföra patienter och vårdpersonal för att i samverkan utveckla och testa ett digitalt och/eller analogt verktyg som underlättar personcentrerad vårdkommunikation mellan patienter som lever med långvarig smärta och vårdpersonal.

Forskare

Birgit Heckemann

Paulin Andréll, docent, ST-läkare, Multidisciplinärt smärtcentrum/Medicinkliniken, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg

Axel Wolf, Professor /Översjuksköterska, Gothenburg Centre for Person Centred Care (GPCC), University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, Institute for Health and Care Sciences at Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, Department of Anesthesia, Operation & Intensive Care, Sahlgrenska University Hospital / Östra, Region Västra Götaland, Gothenburg, Sweden, Institute of Nursing and Health Promotion, Oslo Metropolitan University, Oslo, Norway

Pether Jildenstål, Universitetslektor, Docent, Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Goteborg, Sweden,  Department of Anaesthesia and Intensive Care, Institute for Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Goteborg, Sweden, Department of Anaesthesiology, Surgery and Intensive Care, Sahlgrenska University Hospital, Goteborg, Sweden, Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Örebro University Hospital and School of Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden, Department of medicine & Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.

Emma Varkey, Överfysioterapeut, Med. dr, Specialist i smärta och smärtrehabilitering, Smärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, Sverige.