Länkstig

Unga vuxna barncanceröverlevare – uppföljningsmottagning sedd ur ett personcentrerat förhållningssätt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - 2025
Projektägare
Onkologen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kort beskrivning

Förbättrad vård och behandling har bidragit till en ökad överlevnad efter barncancer till idag drygt 80 %. Den intensiva cancerbehandlingen kan dock orsaka komplikationer även efter avslutad behandling. Dessa debuterar ofta först långt upp i vuxen ålder. Uppföljningsmottagningar (UFM) vuxna efter barncancer har övergripande ansvar för uppföljning och screening samt för information om möjliga sena komplikationer till patient och andra vårdgivare.
Syftet med denna studie är att utvärdera och utveckla UFMs arbete med ett personcentrerat förhållningssätt. Genom att utföra observationer vid mottagningsbesök samt intervjuer med vuxna barncanceröverlevare och vårdpersonal utforska hur uppföljningen efter barncancer kan arbeta på ett personcentrerat sätt.

Detta projekt är affilierat till GPCC.

Forskare

Maria Olsson, specialistsjuksköterska, MD, Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, Cancerrehabiliteringen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Stefan Nilsson, docent i vårdvetenskap och specialistsjuksköterska barn- och ungdomssjukvård, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Johan Berlin, professor i företagsekonomi, Institutionen för individ och samhälle, Högskolan väst.

Margaretha Stenmarker, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelning Pediatrik, Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet.

Marianne Jarfelt, Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelning Onkologi, , Sahlgrenska akademin Göteborgs Universitet.