Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

PROTECT - Personcentrerad vård på distans (kronisk hjärtsvikt och KOL)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7700000
Projekttid
2018 - 2021
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Syftet är att utvärdera om personcentrerad vård kan ges på distans och stärka självtillit (self-efficacy) samt minska sjukhusvård. Personer med diagnosen KOL och/eller kronisk hjärtsvikt rekryteras på vårdcentraler med uppföljning i hemmet via telefon och en e-hälsaplattform där en personlig hälsoplan görs tillsammans med specialistutbildad sjuksköterska.
På den digitala plattformen kan deltagarna också rapportera hur de mår, skriva hälsodagbok och bjuda in vänner och anhöriga. Intervjuer kommer att ske med deltagarna, närstående och involverad personal. Deltagare i båda grupperna kommer att besvara enkäter vilka berör upplevelse av symtom, livskvalitet och självtillit. Enkäterna kommer att besvaras vid första gången på sjukhuset, sedan efter 3, 6, 12 och slutligen efter 24 månader.

Forskare:

Lilas Ali

Inger Ekman xekmin

Andreas Fors xforsz

Sara Wallström

Elin Blanck

Karl Swedberg xsweka

Eva Fredlund (patient medforskare)

Emmelie Barenfeld xbarem

Joanne Fuller xfujoa

Hanna Gyllensten xfujoa

Mahboubeh Goudarzi (forskningssjuksköterska)