Göteborgs universitet
Bild
Forskningsgrupp arbetar med patientmedforskare.
Foto: Catharina Fyrberg

Om vår forskning

Vi utvärderar bland annat effekterna av ett personcentrerat arbetssätt. Förutom kostnadsbesparingar, har positiva effekter från ett patientperspektiv visats då vården anpassas till varje enskild person och individens egna resurser tas tillvara.