Göteborgs universitet
Video (1:09)
Eva Jakobsson Ung, GPCC, berättar om sin forskning
Bild

Om vår forskning

Vi utvärderar bland annat effekterna av ett personcentrerat arbetssätt. Förutom kostnadsbesparingar, har positiva effekter från ett patientperspektiv visats då vården anpassas till varje enskild person och individens egna resurser tas tillvara.