Bild
En patient rapporterar sina värden via mobiltelefon
En patient rapporterar sina värden via mobiltelefon
Foto: Karin Kjellgren
Länkstig

Perhit: PERson-centredness in hypertension management using information technology

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Webbplats
PerHit
Projektets storlek
15 miljoner
Projekttid
2018 - 2024
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Malmö

Finansiär
Familjen Kamprad stiftelse, Vetenskapsrådet, Hjärt- Lungfonden, Forskningsrådet i Sydöstra Sverige, Göteborgs universitet, GPCC

Kort beskrivning

Randomiserad och kontrollerad studie i primärvården baserad på patientens medverkan i behandling av högt blodtryck genom daglig självmätning och rapportering av blodtryck, symptom, biverkningar, mående och livsstil. Ett interaktivt web-baserat system via mobiltelefon används som stöd i egen hantering av högt blodtryck. Resultat från en pilotstudie med 50 personer visade bl.a att patientens roll under uppföljande konsultation förändrades - patienten delgav i stor utsträckning sina observationer, reflektioner och frågor. Det ger en annan grund för vad samtalet kan handla om och vilka slags samtalsämnen som kan bli föremål för diskussion. Efter användning av systemet under åtta veckor kunde också ett signifikant lägre blodtryck visas. PERHIT testar användning av systemet i en större grupp, ca 900 patienter randomiseras till olika grupper.

Bild
Illustration som visar olika steg där en patient mäter och rapporterar sitt blodtryck.
Foto: Illustratör: Thomas Möller

Systemet består av: (a) mobiltelefon (patientens egen) för självrapportering av blodtryck, symtom, följsamhet till läkemedel, biverkningar, livsstil och välmående  tillsammans med individuella påminnelser och uppmuntrande meddelanden för bättre livsstil; (b) blodtrycksmätare; (c) databas för realtidsregistrering av självrapporterade data inmatade i mobiltelefon (d) webbaserat feedbacksystem som i grafer via internet visar insamlade självrapporterade data tillgängligt för patient och läkare/sjuksköterska.

Hallberg et al. Phases in development of an interactive mobile phone-based system to support self-management of hypertension, Integrated Blood Pressure Control, 2014 (7):19-28.

Vetenskapliga artiklar

Andersson U, Nilsson PM, Kjellgren K, Ekholm M, Midlöv P. Associations between daily home blood pressure measurements and self-reports of lifestyle and symptoms in primary care: the PERHIT study. Scand J Prim Health Care. 2024 Mar 26:1-9. doi: 10.1080/02813432.2024.2332745. Epub ahead of print. PMID: 38529930. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2024.2332745

Hanna Vestala, Marcus Bendtsen, Patrik Midlöv, Karin Kjellgren & Ann
Catrine Eldh (12 Jan 2024): Effects of an interactive web-based support system via mobile phone on preference-based patient participation in patients living with hypertension – a randomized controlled trial in primary care, Scandinavian Journal of Primary Health Care, DOI: 10.1080/02813432.2023.2301567. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2023.2301567

Andersson U, Nilsson PM, Kjellgren K, Harris K, Chalmers J, Ekholm M, Midlöv P. Variability in home blood pressure and its association with renal function and pulse pressure in patients with treated hypertension in primary care. J Hum Hypertens. 2023 Nov 15. doi: 10.1038/s41371-023-00874-2. Online ahead of print.

Ulrika Andersson, Peter M. Nilsson, Karin Kjellgren, Mikael Hoffmann, Andre Wennersten, Patrik Midloev (2023) PERson-centredness in Hypertension management using Information Technology: a randomized controlled trial in primary care Journal of Hypertension, Vol. 41, s. 246-253.

Ulrika Andersson, Ulrika Bengtsson, Agneta Ranerup, Patrik Midlov, Karin Kjellgren (2021) Patients and Professionals as Partners in Hypertension Care: Qualitative Substudy of a Randomized Controlled Trial Using an Interactive Web-Based System Via Mobile Phone Journal of Medical Internet Research, Vol. 23.

Midlöv P, Nilsson PM, Bengtsson U, Hoffmann M, Wennersten A, Andersson A, Malmqvist U, Steen Carlsson K, Ranerup A, Kjellgren K. PERson-centredness in Hypertension Management Using Information Technology (PERHIT): A Protocol for a Randomised Controlled Trial in Primary Health Care. Blood Press 2019 Dec 9[Online ahead of print],1-8, DOI: 10.1080/08037051.2019.1697177.

Forskare

Patrik Midlöv, professor Lunds universitet

Karin Kjellgren, professor emerita, Linköpings Universitet

Peter Nilsson, professor Lunds Universitet

Agneta Ranerup, professor, Göteborgs Universitet

Ulrika Bengtsson, Universitetslektor, Göteborgs Universitet

Mikael Hoffman, PhD, Linköpings Universitet

Ulrika Andersson, ST-läkare allmänmedicin, doktorand, Lunds Universitet

Katarina Steen Carlsson, Lunds universitet