Länkstig

Implementering och utvärdering av en utbildningsintervention i personcentrerad vård i en barnmorskeutbildning i DR Kongo

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2023
Projektägare
Institionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Det övergripande syftet är att implementera och utvärdera en utbildningsintervention i personcentrerad vård definierad som en egen profil i en barnmorskeutbildning vid ett universitet i östra DR Kongo, samt utvärdera dess inverkan på vården vid utbildningens olika praktikplatser. Med implementeringsforskning som grund planeras en kurs ”MedMänniska-French" valideras och kulturanpassas. En ny utbildningsmodul i "MedMänniska-French" kommer utvecklas med fokus på personcentrerad vård för överlevande efter sexuellt våld. Effekten av implementeringen av ett personcentrerat förhållningssätt i barnmorskeutbildningen och i klinisk praktik vid programmets olika praktikplatser kommer utvärderas. Resultaten förväntas bidra till ny kunskapsutveckling som stödjer och främjar mödrars och nyföddas hälsa i en fransktalande låginkomstmiljö.