Länkstig

Svenska folkets syn på personcentrering av hälso- och sjukvården

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2021
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Personcentrerad vård (PCC) är effektiv gällande hälsoutfall och tillfredsställelse med vård men det finns lite kunskap om huruvida implementeringen av PCC stöds av allmänheten. SOM-undersökningen har samlat uppgifter om svenska folkets uppfattning om i vilken utsträckning sjukvården ses som personcentrerad idag och i vilken utsträckning den svenska folket anser att det är viktigt att sjukvården är personcentrerad. Syftet med projektet är att analysera och beskriva svenska folkets syn på hur personcentrerad svensk vård är och hur viktigt det är.
GPCC har varit en del av tre SOM-undersökningar; 2016, 2017 och 2018. I varje undersökning ingick 1 500-1 600 personer för ett totalt urval av 4 500-4 800 individer. Data från de tre SOM-undersökningarna kommer att sammanställas och analyseras med hjälp av beskrivande och jämförande statistik.