Bild
PiccPecc-projektets logotyp
Länkstig

PicPecc – Pictorial support in person-centred care for children

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
GPCC, Barncancerfonden, The South Africa-Sweden University Forum (SASUF), STINT, Västra Götalandsregionen

Kort beskrivning

Alla barns rätt att kommunicera utgör grunden för PicPecc. Barn med cancer har rätt att aktivt delta i beslut om sin hälsa. I PicPecc utvecklas och undersöks ett nytt digitalt stöd för att barn ska kunna kommunicera kring symtom och behandling. Projektet utförs i samarbete mellan forskare i Sverige och Sydafrika. I båda länderna finns stora utmaningar med språkbarriärer i kommunikationen. Principen om universell utformning utgör en viktig grund i projektet. Detta innebär att allt innehåll i den digitala applikationen ges med stöd i text, bild och ljud. Barn och närstående ges också även kommunikativt stöd för att kunna delta i forskningen. Det övergripande syftet är att barn ska kunna kommunicera symtom ur sitt eget perspektiv och därmed underlätta personcentrerad vård för att främja hantering, hälsa och välbefinnande.

Bakgrund

Barnets rätt att kommunicera utgör grunden för detta projekt. Projektet bygger på universell design, vilket här innebär att stödfunktioner som text, bilder och ljud används. Aspekter av universell design som fokuseras på i projektet är att ge möjlighet till likvärdig användning oavsett förmåga eller språk, flexibilitet och enkel intuitiv användning. Både Sverige och Sydafrika har utmaningar med språkbarriärer i kommunikationen av symtom mellan barn, vårdnadshavare och vårdpersonal. Barn med cancer har rätt att aktivt delta i beslut om deras hälsa och behöver stöd för att kommunicera sina symtom.

Ett tvärvetenskapligt team av forskare från Sverige och Sydafrika kommer att generera nya perspektiv på frågan om symtomkommunikation, hantering och symtomlindring.

 

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är att ge barn med cancer verktyg för att initiera och kommunicera den egna upplevelsen av symtom. Avsikten är att underlätta personcentrerad vård för att främja hantering av symtom, hälsa och välbefinnande

 

Metod

En komplex intervention väljs för att underlätta en förändrad praxis för symtombedömning och kommunikation av barns symtom i vården för barn med cancer, det vill säga: a) ett digitalt verktyg som ska användas av barn, föräldrar och vårdpersonal och som styrs av barnen, b) workshops med personal inom barncancer om förbättrad symptomkommunikation som är person- och barncentrerad, och c) en coach vid var och en av de inkluderade vårdenheterna för att stödja genomförandet av interventionen.

Inom projektet kommer det också att översättas en enkät för att utvärdera effekterna av personcentrerad vård, det vill säga, Visual Care Measure.

Förväntade resultat

Utvecklingen av ett digitalt bildbaserat verktyg för kommunikationsstöd kan göra det möjligt för barn med cancer att effektivt kommunicera sina symtom och förbättra deras välbefinnande. Målsättningen är att öka barnets rätt att vara delaktig utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.

Forskare

Sverige:

Docent Stefan Nilsson, Göteborgs universitet

Professor Jonas Bergquist, Uppsala universitet

Docent John Chaplin, Göteborgs universitet

Lektor William Jobe, Högskolan Väst

Lektor Katarina Karlsson, Högskolan i Borås

Lektor Tomas Lindroth, Göteborgs universitet

Fil dr Anneli Schwarz, Södra Älvsborgs sjukhus

Överläkare och med dr Margaretha Stenmarker, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Docent Gunilla Thunberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Professor Joakim Öhlén, Göteborgs universitet

Magisterstudent Johanna Hagman, Skaraborgs sjukhus

Doktorand Angelica Wiljén, Södra Älvsborgs sjukhus

Sydafrika:

PhD Ensa Johnson, University of Pretoria

Professor Juan Bornman, University of Pretoria

Professor Jennifer Chipps, University of Western Cape

Professor Alan Davidson, University of Cape Town

Physician Jan Du Plessis, University of the Free State

PhD Karen van Zijl, University of Pretoria

PhD student Khetsiwe Dlamini-Masuku, University of Pretoria

Mastersstudent Christi Louise Bothma

Mastersstudent Gomolemo Mahakwe