Navigate to video: Göteborgs universitet Akademisk kvart: Cornelia van Diepen Twitter
Video (12:54)
Göteborgs universitet Akademisk kvart: Cornelia van Diepen Twitter
Bild
Länkstig

LGBTQ-personers uppfattningar om personcentrerad vård på Twitter

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2021
Projektägare
Instutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Personcentrerad vård (PCV) syftar till att erbjuda kvalitetsvård genom vårdbehandling anpassad för att passa individen. En grupp för vilken detta är särskilt viktigt är lesbiska, homosexuella, bisexuella, transgender och queer (LGBTQ) sjukvårdssökande. De diskrimineras ofta och avvisas ibland behandling eftersom sjukvården inte känner igen deras behov. Förekomsten av LGBTQ-patienter är låg och därför utgör Twitter en bra plattform för att avslöja deras vårdmål och erfarenheter. Denna studie syftar till att se deras unika perspektiv på deras vårdbehandling och behovet av LGBTQ-specifik vård genom innehållsanalyser av tweets om detta ämne.

Detta projekt är affilierat med GPCC.

Projektet följer förutsättningarna för personcentrerad vård (PCV) som en helhetsmodell för vård där alla personer ingår. En grupp för vilken detta är särskilt viktigt är lesbiska, homosexuella, bisexuella, transgender och queer (LGBTQ) sjukvårdssökande. De diskrimineras ofta och avvisas ibland behandling eftersom sjukvården inte känner igen deras behov. Denna studie syftar till att se deras unika perspektiv på deras vårdbehandling och behovet av PCV. En tidigare studie från två forskare i detta projekt1 fokuserade på PCV i allmänhet där några spännande tweets kom upp med LGBTQ-vårdfrågor som inte hade någon plats i den artikeln men som är intressanta att undersöka vidare.

Här är ett exempel på en av dessa tweets: Ppl often ask me why i dont go to lgbtq centered doctors & its cuz I need a primary care doctor too I cant just go to clinics that are 10 thousand miles away from me. Im not a financially privileged lgbtq person nor do I got a car.

Studiens data kommer att samlas in genom tweets, och även om LGBTQ-communityn är utbredd i befolkningen, så samlas de på sociala nätverksplattformar. För denna studie efterfrågas både engelska och spanska tweets för att undersöka denna fråga eftersom detta är ett trendigande ämne i både USA och Latinamerika. I den tidigare studien lades 16 översättningar av PCV till i datainsamlingen och endast ett fåtal icke-engelskspråkiga tweets inkluderades eftersom många människor tweetade på engelska snarare än sitt modersmål. Dessutom använder européer Twitter främst för reklamändamål snarare än att uttrycka personliga upplevelser som skiljer sig från hur amerikaner och spansktalande länder använder Twitter som är mer relaterat till att uppdatera andra om deras liv.2


1.                van Diepen C, Wolf A. “Care is not care if it isn’t person-centred”: A content analysis of how Person-Centred Care is expressed on Twitter. Heal Expect. 2021;(July 2020):1-8. doi:10.1111/hex.13199

2.                Johnson PR, Yang S-U. Uses and Gratifications of Twitter. In: The Communication Technology Division of the Annual Convention of the Association for Education in Journalism and Mass Communication. Boston, Massachusetts; 2009:1-32.

Forskare

Cornelia van Diepen, Erasmus University Rotterdam

Axel Wolf, Göteborgs universitet

Sara Olsson, Göteborgs universitet

Diego Rosales, BSc, Engineer

PAM-representant (tillkommer)