Göteborgs universitet

Centrum för personcentrerad vård – GPCC

Bild
Personcentrerat vårdmöte och samtal med äldre patient, närstående, och två olika vårdprofessionella.
Länkstig

Välkomna till Centrum för personcentrerad vård - GPCC

I personcentrerad vård ses patienter som personer som är mer än sin sjukdom. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att vårdpersonalen lyssnar på patientens berättelse. I berättelsen identifieras personens förutsättningar, resurser och hinder, som tillsammans med övriga undersökningar används till att tillsammans skriva en hälsoplan. All hälso- och sjukvård, omsorg och rehabilitering kan vara personcentrerad.

GPCC är ett nationellt tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på forskning (SFO).

Hos oss finns över 150 nationella och internationella forskare inom olika ämnen, som samarbetar i olika forskningsprojekt och grupper. De undersöker personcentrerad vård, rehabilitering och omsorg vid olika sjukdomstillstånd, samt organisation av personcentrerad vård och frågor om implementering och utbildning. Vi har också flera rådgivare, till exempel ett personråd för patienter och närstående.

Vi har utvärderat effekterna av ett personcentrerat arbetssätt i en rad studier i olika typer av hälso- och sjukvård. I våra studier har vi kunnat se kostnadsbesparingar och positiva effekter för patienterna och personalen.

Vår vision är hållbar hälsa genom hållbar vård: Att förebygga och minska lidande samt stärka vårdens effektivitet genom personcentrerad vård.