Göteborgs universitet
Länkstig

Förberedd vid strukturerad uppföljning

Översikt över hur Strokehälsa™ och Post-Stroke Checklistan kan användas som stöd i samband med uppföljning efter stroke.  

Steg 1: Patienen besvarar formulär, 2. Struktur för dialog vid besök (post-stroke checklistan), 3. Vård, rehabilitering och egenvård

Vad är Strokehälsa™?

Strokehälsa™ är baserat på Post-stroke checklistans frågor i kombination med kortfattad information om hälsoproblem. Strokehälsa™ finns idag tillgängligt via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Kontakta formularhantering@vgregion.se, så hjälper de er att komma igång!

Hur går det till?

Som personal kan du enkelt skicka och ta del av besvarade formulär. Patienten får ett meddelande via sms eller mail om att de har ett formulär att besvara. Där det saknas möjlighet att svara digitalt skickas istället ett brev med ett formulär på papper som tas med vid besöket. Strokehälsa™ underlättar standardisering av uppföljning i enlighet med det sammanhållna vårdförloppet efter Stroke och TIA.

Utveckling

Strokehälsa™ har utvecklats i en co-design process i nära samarbete med patientpartner och potentiella användargrupper. För dig som vill veta mer finns information, användarinstruktioner och skriftliga versioner på olika språk via länkar nedan.

Publikation

Development of a Digital Tool for People With a Long-Term Condition Using Stroke as a Case Example: Participatory Design Approach
Kjörk EK, Sunnerhagen KS, Lundgren-Nilsson Å, Andersson AK, Carlsson G
JMIR Hum Factors 2022;9(2):e35478 doi: 10.2196/35478