Länkstig

Förena makro, meso och mikro för att utveckla personcentrerad vård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Finansiär
FORTE och Centrum för personcentrerad vård - GPCC

Kort beskrivning

Genom att förena forskning på nationell (makro) nivå, med organisatorisk (meso) nivå och individuell (mikro) nivå, syftar detta projekt till att identifiera kunskap av avgörande betydelse för utvecklingen av hållbara personcentrerade vårdsystem. I projektet kommer både befintliga satsningar för att förebygga ofrivillig ensamhet och social isolering att identifieras och nya modeller utvecklas och prövas. En central del är inkludering av äldre medborgare i samskapande av välfärdstjänster som förebygger ofrivillig ensamhet och social isolering. Dessa lärdomar vill vi dra nytta av, inte bara för att förstå hur personcentrerad vård kan bedrivas i utmanande situationer, utan också för att undersöka hur vi kan utveckla hållbara system för personcentrerad vård som kan fungera under andra omständigheter, såsom omorganisation till nära vård.

Projektet leds av Axel Wolf samt ett interdisciplinärt team av forskare samt en patientrepresentant och med Göteborgsregionen samt AllAgeHub som partnerorganisationer.

Dokumentation från projektets lärandelabb 1 231129

Dokumentation från projektets lärandelabb 1 231129 (pdf)

Forskare

 

Lotta Dellve, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Theresa Larsen, Göteborgsregionen

Lena Larsson, patientrepresentant

Jenny Milton, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Bertil Rolandsson, Institutionen för Sociologi och Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Elin Siira, Hälsa och välfärd, Högskolan Halmstad

Helle Wijk, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Anna Williamsson, RISE

Axel Wolf, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Signe Louise Yndigegn, IT-Universitetet i København