Länkstig

Förena makro, meso och mikro för att utveckla personcentrerad vård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Finansiär
Centrum för personcentrerad vård - GPCC

Kort beskrivning

Genom att förena forskning på en nationell (makro) nivå, med en organisatorisk (meso) nivå och en individuell (mikro) nivå, syftar detta projekt till att identifiera kunskap av avgörande betydelse för utvecklingen av hållbara personcentrerade vårdsystem. Dessa lärdomar syftar vi till att dra nytta av, inte bara för att förstå hur personcentrerad vård kan bedrivas i situationer med stora utmaningar, utan också för att också undersöka hur vi kan utveckla hållbara system för personcentrerad vård som kan fungera under andra omständigheter, såsom omorganisation till nära vård.
Projektet leds av Axel Wolf samt ett interdisciplinärt team av forskare samt en patientrepresentant och med Göteborgsregionen samt AllAgeHub som partnerorganisationer.

Detta projekt är affilierat med GPCC.

Forskare

Helle Wijk, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, 

Bertil Rolandsson, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Signe Yndigegn, Avdelningen för digital design, IT universitetet i Köpenhamn, Danmark

Elin Siira, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Lena Larsson, patientrepresentant