Göteborgs universitet
Bild
GPCC SASUF möte

Personrådet för patienter och närstående

GPCC:s personråd består av en grupp personer med sammantaget lång personlig erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård, antingen som patienter, närstående eller både och. Syftet med rådet är att validera GPCC:s verksamhet och forskning ur ett patient- och närståendeperspektiv, att få medlemmarnas input, samt att samskapa mening, innehåll och aktiviteter relaterat till personcentrerad vård. Information om personrådet.

CostCares

Seniorprofessor Inger Ekman, tidigare GPCCs centrumföreståndare, ledde en COST Action som kallas CostCares och som inkluderade 28 europeiska länder. Projektet testade personcentrerad vård i olika länder i Europa med olika hälso- och sjukvårdssystem.

Syftet var att skaffa kunskap om hur en framtida hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kostnadskontroll skall utformas. Information om projektet CostCares, resultat och länkar.

We Care

CostCares är en fortsättning av ett annat EU-projekt som kallades We Care. Syftet med det projektet var att formulera en plan för hur forskning och innovation inom hälso-och sjukvård kan bidra till minskade vårdkostnader.

Projektet resulterade i ett dokument We Care Strategy Plan and R&D Roadmap. Information om denna publicerades i bl.a. The Lancet. Information om We Care-projektet, samt länkar till roadmap-dokumentet och artiklar.

Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap PCP4: Testbäddar för personcentrerad vård

PCP4 är en samverkansplattform för personcentrerat partnerskap. Inom plattformen kommer forskning, utbildning och genomförandet att organiseras och institutionaliseras i samarbete mellan universitet, patienter, beslutsfattare inom hälso- och sjukvård, personal och näringslivet. Information om PCP4.

South Africa – Sweden University Forum (SASUF)

Forskare från GPCC samverkar med forskare i Sydafrika i ett projekt som ska hjälpa barn att kommunicera symtom ur sitt eget perspektiv. Syftet är att underlätta personcentrerad vård. Detta samarbete sker inom ramen för South Africa – Sweden University Forum (SASUF). SASUF startade 2018 som ett strategiskt internationaliseringsprojekt med det övergripande syftet att stärka banden mellan Sverige och Sydafrika inom forskning, utbildning och innovation. Information om GPCC:s samverkan med Sydafrika.

The International Community of Practice for Person-centred Practice (PcP ICoP) 

ICoP är ett internationellt community, som främst består av akademiker som är intresserade av att främja kunskap inom området personcentrerad utövande (practice). Observera här att utövande anses vara inom alla områden: vård, utbildning, forskning, ledning, politik och så vidare. Värdinstitution för ICoP är Queen Margaret University, Edinburgh och det koordineras av professor Brendan McCormack. Information om ICoP.