Göteborgs universitet
Bild
Cost Cares conference 2021

CostCares

Senior professor Inger Ekman, tidigare GPCCs centrumföreståndare, leder en COST Action som kallas CostCares och som inkluderar 28 europeiska länder. Projektet ska testa personcentrerad vård i olika länder i Europa med olika hälso- och sjukvårdssystem.

Syftet är att skaffa kunskap om hur en framtida hälso- och sjukvård med hög kvalitet och kostnadskontroll skall utformas . Läs mer på CostCare:s webbplats.

Bilden ovan är ett kollage från den digitala konferens som hölls i mars 2021 med syfte att ta fram en ny arbetsplan för personcentrerad vård. Länk till mer information om konferensen och inspelning som kan ses på CostCares YouTube-kanal.

We Care

CostCares är en fortsättning av ett annat EU-projekt som kallades We Care. Syftet med det projektet var att formulera en plan för hur forskning och innovation inom hälso-och sjukvård kan bidra till minskade vårdkostnader.

Projektet resulterade i ett dokument We Care Strategy Plan and R&D Roadmap. Information om denna publicerades i bl.a. The Lancet. Mer om We Care-projektet, samt länkar till roadmap-dokumentet och artiklar.

Personcentrerat Patient-Publikt-Privat Partnerskap PCP4: Testbäddar för personcentrerad vård

PCP4 är en samverkansplattform för personcentrerat partnerskap. Inom plattformen kommer forskning, utbildning och genomförandet att organiseras och institutionaliseras i samarbete mellan universitet, patienter, beslutsfattare inom hälso- och sjukvård, personal och näringslivet. Läs mer om PCP4 här.

South Africa – Sweden University Forum (SASUF)

Forskare från GPCC samverkar med forskare i Sydafrika i ett projekt som ska hjälpa barn att kommunicera symtom ur sitt eget perspektiv. Syftet är att underlätta personcentrerad vård. Detta samarbete sker inom ramen för South Africa – Sweden University Forum (SASUF). SASUF startade 2018 som ett strategiskt internationaliseringsprojekt med det övergripande syftet att stärka banden mellan Sverige och Sydafrika inom forskning, utbildning och innovation. Läs mer om GPCC:s samverkan med Sydafrika här.

The International Community of Practice for Person-centred Practice (PcP ICoP) 

ICoP är ett internationellt community, som främst består av akademiker som är intresserade av att främja kunskap inom området personcentrerad utövande (practice). Observera här att utövande anses vara inom alla områden: vård, utbildning, forskning, ledning, politik och så vidare. Värdinstitution för ICoP är Queen Margaret University, Edinburgh och det koordineras av professor Brendan McCormack. Mer information hittar du här.

The International Foundation for Integrated Care (IFIC)

GPCC var "knowledge partner" till konferensen 20th International Conference on Integrated Care som anordnades av The International Foundation for Integrated Care (IFIC). IFIC har också publicerat en videoblogg med GPCCs Axel Wolf om den europeiska standarden för patientmedverkan i personcentrerad vård.