Länkstig

Mot en personcentrerad vård – utvärdering av ett ledarskapsprogram

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
650 000
Projekttid
2022 - 2023
Projektägare
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att studera övergången till personcentrerad hälso- och sjukvård (PCV) genom att beskriva utformningen av ett ledarskapsprogram, och att utvärdera dess påverkan på implementering av PCV och patientnytta. Programmet är baserat på ett personcentrerat lärande och drivs i samverkan mellan GPCC och Vårdförbundet. Ett ramverk för utvärdering av komplexa interventioner har guidat studiedesignen. Projektet består av en utforskande fas (2022-2023) och fortsatta medel kommer att sökas för en utvärderande fas (2023-). Under år 2022-2023 kommer projektet att fokusera på att förfina ledarskapsprogrammet, studera om programmet fungerar som det är tänkt liksom hur det tas emot av ledare, personal och patienter som medverkar i förändringsarbete mot en mer personcentrerad vård.

Forskare

Emmelie Barenfeld, forskare/leg. arbetsterapeut, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Eric Carlstöm, professor/sjuksköterska, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Qarin Lood, forskare/leg. arbetsterapeut, universitetslektor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Charlotte Klinga, leg. hälso- och sjukvårdskurator, Vetenskaplig ledare på FOU nu/SLSO/Region Stockholm, Karolinska institutet