Länkstig

Digital hemmonitorering efter lungtransplantation

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Transplantationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset VGR, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa GU

Kort beskrivning

De personer som lungtransplanterats har de mest komplexa uppföljningsrutinerna av alla organtransplanterade, pga att lungan drabbas av fler komplikationer och har sämst långtidsöverlevnad. Syftet med uppföljningen är att tidigt finna tecken på komplikationer, därför behöver den lungtransplanterade undersökas ofta på transplantationsmottagningen. Det är mycket viktigt att patienten är följsam till riktlinjer samt att hen tar den immundämpande medicineringen regelbundet varje dag livet ut. Avsteg från riktlinjer eller läkemedelsintag kan leda till ökat lidande och avsevärt förkortat liv. Delaktighet i vården har visat ökad följsamhet vilket för denna patientgrupp har en potential att förlänga livet. Forskningsprojektet avser att systematiskt utvärdera upplevda effekter av digital hemmonitorering efter lungtransplantation.

Detta projekt är affilierat med GPCC.

Forskare

Jesper Magnusson, MD, PhD, överläkare, Lungmedicin/Transplantationsenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Annette Lennerling, PhD, sjuksköterska, docent, Diagnostik och vård vid akuta och kritiska tillstånd, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet

Kristine Kappelin, leg specialistsjuksköterska, Transplantationscentrum, SU/Sahlgrenska