Göteborgs universitet
Bild
Forskning inom arbets- och miljömedicin.
Foto: Malin Arnesson

Arbets- och miljömedicin

Kan trafikbuller skapa sömnstörningar? Hur kan vi minska antalet arbetsplatsolyckor? Och hur påverkas immunförsvaret av gifter i vår närmiljö? Det är exempel på frågor som studeras inom arbets- och miljömedicin.

Vi undersöker sambandet mellan hälsa och ohälsa i relation till både arbetsmiljön, boendemiljön och miljön i övrigt. Vi utreder och studerar hur människor påverkas av faktorer som kemiska ämnen, buller, vibrationer, fysisk belastning och stress.

Vår forskning bedrivs vid arbets- och miljömedicin i Göteborgs som är en integrerad verksamhet vid både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Institutionen för medicin vid Göteborgs universitet.

Våra forskningsområden

Vi bedriver forskning inom fem olika områden, som du kan läsa mer om här nedanför. Mer fördjupad information kan du hitta på sidan för respektive forskargrupp. 

Arbetsförmåga

Forskargruppen har som mål att skapa hållbar hälsa och arbetsförmåga genom innovativ forskning och att överföra forskningsresultat till praktik. Forskningen fokuserar på förebyggande av smärta och muskuloskeletala besvär, vibrationsskador och mentala symptom. Forskningen identifierar också stöttande och hindrande faktorer för att kunna arbeta med symptom. Ett viktigt område är då återhämtning, både under arbetet och på fritiden.
Vår forskning inom arbetsförmåga (webbsida planeras)

Ljudmiljö och hälsa

Forskargruppen bedriver tvärvetenskaplig forskning om ljudmiljöns betydelse för människors hälsa i olika miljöer och i ett livsloppsperspektiv. Vår vision är att människor har rätt till en ljudmiljö som bidrar till en god hälsa och utveckling under olika åldrar i livet. En stor del av vårt fokus är på hur barn påverkas av buller under sin utveckling. Andra viktiga forskningsområden är hälso- och hörselpåverkan inom kvinnodominerade arbetsplatser och långtidspåverkan av buller i boendemiljön. I vårt unika ljudmiljölaboratorium undersöker vi effekterna av buller och vibrationer på till exempel sömn. 
Vår forskning inom ljudmiljö och hälsa

Luftvägar och hälsa

Forskargruppen utvärderar riskerna för astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i relation till arbets- och miljörelaterad exponering. Vi utvecklar också skonsamma metoder för att upptäcka luftvägsinflammation i de små luftvägarna i ett tidigt stadium. I dag saknas verktyg för att tidigt kunna upptäcka och diagnosticera sjukdomar som lungcancer och KOL. Forskargruppen har utvecklat en icke-invasiv metod som ger små prov från vätskeskiktet i de små luftvägarna. 
Vår forskning inom luftvägar och hälsa

Miljömedicin och toxikologi

Forskargruppen kartlägger förekomsten av olika ämnen som tungmetaller och luftföroreningar i miljön och hur de påverkar människors hälsa, både i yrkesmiljöer och i befolkningen.  Bland annat undersöker vi områdena tungmetaller, luftföroreningar och buller, samt perfluorerade ämnen. Perfluorerade ämnen är stabila ämnen som tar lång tid för att brytas ner och därför blir kvar i miljön under lång tid, ett exempel är PFAS. Vi studerar också hur arbete i varmt klimat och hur 
klimatförändringar påverkar vår hälsa. 

Vår forskning inom miljömedicin och toxikologi 

Säkerhet, organisation och ledarskap

Forskargruppen studerar olika aspekter av säkerhet i vår arbetsmiljö och faktorer som påverkar säkerhet, till exempel  psykologiska och sociala faktorer, organisationskultur och den fysiska miljön. Vi undersöker både orsaker till brister i säkerhet och hur man genom olika interventioner kan skapa förändringar. Våra projekt är förlagda i olika branscher, som byggindustri, livsmedelsindustri, vård och omsorg, kommunala verksamheter, gruvindustri, processindustri och på flygplatser.
Vår forskning inom säkerhet, organisation och ledarskap

Viktiga upptäckter

De senaste åren har våra forskare har bland annat kunnat visa att: 

  • utbildning i psykisk ohälsa är avgörande för om chefer arbetar förebyggande
  • sjukdomar som lungcancer och KOL skulle kunna diagnosticeras tidigare med hjälp av en ny metod för att analysera små partiklar i utandningsluft
  • personer som exponerats för kemiska vapen ofta lider av livslång ohälsa och kroniska skador 

  • problem relaterade till hörseln är vanliga bland förskolelärare och personal i förlossningsvården

  • personer med höga halter av luftföroreningar nära bostaden har en ökad risk att dö i förtid i Göteborg

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin är en medicinsk specialitet som utreder och behandlar personer med arbets- och miljörelaterad ohälsa. Läkare inom den här inriktningen kan arbeta med förebyggande arbete, inom forskning och i företagshälsovård. 

Ett av åtta centrum

I Sverige finns åtta arbets- och miljömedicinska centrum som både tar emot patienter och bedriver forskning. Centrumet i Göteborg är en integrerad verksamhet vid både Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. 
Information om oss på amm.se 

Våra forskare undervisar

Hos oss finns nära samverkan mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar och undervisar på våra internationella masterprogram, i våra fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar