Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Epidemiologi över livsloppet

Varför drabbas alltfler barn och vuxna av fetma? Vilken roll spelar kosten? De är två frågor våra forskare försöker hitta svaret på.

Vad är epidemiologi över livsloppet?

Inom forskningsområdet epidemiologi över livsloppet 'Lifecourse Epidemiology' studeras långtidseffekter av fysiska och sociala exponeringar under graviditet, barndom, tonår och vuxen ålder och hur det påverkar hälsan senare i livet. Viktiga aspekter inom forskningsområdet är fetmans epidemiologi och socioekonomiska bestämningsfaktorer.

Fetmans påverkan på sjukdom

Fetma och övervikt drabbar allt fler i världen. Sedan mitten av 1970-talet har antalet nästan tredubblats. Under 2016 hade närmare 2 miljarder vuxna och 340 miljoner barn övervikt eller fetma enligt WHO. Den stora ökningen hos barn sägs bland annat bero på förändrade matvanor och livsstil. Det finns ett stort behov av mer kunskap om olika riskfaktorer och hur man bäst utformar effektiva program för att främja en hälsosam livsstil hos barn och vuxna.

Våra forskare studerar sambandet mellan kostvanor, hälsa och ohälsa med hjälp av befolkningsstudier, kliniska och kvalitativa studier. Vi undersöker på vilket sätt olika kostvanor ger ökad risk för sjukdomar som fetma, hjärt- och kärlsjukdom, typ-2 diabetes och cancer under livet. Forskarna studerar alltifrån nyfödda till pensionärer. Målsättningen är att genom ökad kunskap skapa bättre möjligheter att förebygga sjukdom och bidra till en bättre folkhälsa.

Våra forskningsområden

Vi forskar inom ett stort antal områden. Här är några exempel.

  • Kost, fetma och mentalt välbefinnande bland europeiska barn

  • Sociala ojämlikheter i fetma

  • Medelhavskost och hälsa

  • Tidiga åtgärder för att förebygga fetma

Viktiga upptäckter

  • Arbetsrelaterad stress leder till viktökning

Epidemiologi

Läran om sjukdomars utbredning.

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar och undervisar på våra internationella masterprogram, i våra fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Läs mer om våra utbildningar