Göteborgs universitet
Bild
Bild på läkemedel
Foto: MostPhotos
Länkstig

Läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy

I vilken utsträckning tänker svenska folket på klimatet när de väljer läkemedel? Är patientsäkerheten hög på apotek i Sverige? Det är några frågor våra forskare söker svaret på.

Vår forskning

Våra forskare studerar läkemedelsanvändning och läkemedelspolicy både genom befolkningsstudier, där registerforskning ingår, men också med kvalitativa studier. Hållbarhetsperspektiv är viktiga för forskargruppen, från social hållbarhet och att motverka ojämlik behandling och användning till läkemedelsanvändningens miljöpåverkan. Forskningen bedrivs genom forskargruppen MEDUP och via ett nätverk med andra forskare inom samma område. Målet är att genom forskning bidra till en jämlik och rationell läkemedelsbehandling och läkemedelsanvändning som leder till god hälsa, livskvalitet och patienttillfredsställelse.
Här kan du läsa mer om forskningsgruppen MEDUP 

Våra forskningsområden

  • Förskrivning och användning av läkemedel samt dess olika effekter
  • Strategier för att förbättra läkemedelsanvändningen i samhället: läkemedelspolicyer och farmaceutiska interventioner på apotek och i hälso- och sjukvård
  • De farmaceutiska professionerna, det professionella yrkesutövandet och samverkan med andra hälso- och sjukvårdsutövare
  • Utveckling av forskningsmetoder inom området

Pågående projekt 

Just nu studerar våra forskare upplevda hinder för läkemedelsbehandling hos personer med astma, patientsäkerheten på svenska apotek och olika perspektiv på läkemedel och miljö. I ett metodprojekt utvecklas ett nytt frågeformulär för att kunna mäta följsamhet till läkemedelsbehandling. Vi planerar också för ett nytt projekt kring läkemedel som köps illegalt.

Viktiga upptäckter

  • Två procent av svenska folket är drabbade av huvudvärk till följd av överanvändning av läkemedel, visar en stor befolkningsstudie. Huvudvärken orsakas av läkemedel som används för behandla migrän och spänningshuvudvärk och är vanligare bland personer med lägre utbildning och inkomst.
  • De första svenska studierna av olika sätt att mäta uttagsföljsamhet via Läkemedelsregistret gjordes med bidrag av forskargruppen.
  • Kunskapen om användningen av receptfria läkemedel har tidigare varit begränsad. Forskargruppen MEDUP har kunnat visa att svenska folket i allmänhet, med undantag för unga vuxna, har en god förståelse för potentiella risker med receptfria läkemedel. 

Samhällsfarmaci

Samhällsfarmaci är en vetenskaplig disciplin som behandlar läkemedlens roll för individer, populationer, organisationer och samhälle. Forskningen bedrivs ofta med befolkningsstudier och  verktyg från hälsoekonomi, psykologi, sociologi och statistik är vanligt förekommande.
 

Registerforskning

Registerforskning, använder sig av uppgifter från ett eller flera register som finns hos myndigheter eller andra organisationer. Registerforskning bedrivs inom t.ex. medicin, folkhälsa och samhällsvetenskap. 
Källa: Registerforskning.se 

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar och undervisar på våra internationella masterprogram, i våra fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar