Göteborgs universitet

Utbildning

Utbildning är en viktig del av vår verksamhet. Vi ansvarar för Dietistprogrammet och för flera terminer på Läkarprogrammet. Vi erbjuder också en omfattande doktorandverksamhet. Här kan du läsa mer om de kurser och program där vi medverkar.

Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition undervisar på både grundnivå och avancerad nivå. Många av våra forskare och professorer undervisar bland annat blivande läkare och dietister. Vi handleder och utbildar doktorander i ämnena: allergologi, endokrinologi, gastroenterologi och leversjukdomar, hematologi, lungmedicin, osteoporos, reumatoid artrit, geriatrik och klinisk nutrition.