Göteborgs universitet

Kontakta oss

Vår vision är att genom forskning, utbildning och samarbete bidra till en bättre hälsa för alla och minska hälsoskillnader lokalt och globalt. Vi strävar efter att nå dit genom att uppmuntra en mångfald av forskningsområden, perspektiv och metoder, integrera verksamhetsbaserad och teoretisk kunskap samt genom att främja breda, innovativa samarbeten för forskning och utbildning.

Vår verksamhet utgår från FN:s hållbarhetsmål om god hälsa, som är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar.

Hitta till oss

Vi finns på Medicinareberget i Göteborg på Medicinaregatan 16 AMedicinaregatan 18 A och på Hälsovetarbacken, hus 7

Karta över Medicinareberget 

Avdelningsledning

Våra medarbetare

  • Hos oss arbetar omkring 180 personer som forskare, lärare och doktorander
  • Administrativa medarbetare ingår i institutionens gemensamma administrativa enhet


Post- och besöksadresser till våra verksamheter

Kontakt

Postadress: 
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463
405 30 Göteborg

Besöksadress: 
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Leveransadress: 
Medicinaregatan 18 A 
413 90 Göteborg