Göteborgs universitet

Kontakta oss

Vår vision är att bidra till en förbättrad folkhälsa på lokal, regional, och global nivå. Vi åstadkommer detta genom högkvalitativa utbildningar som formar framtidens vårdpersonal och framtida ledare samt med innovativ forskning. Vi har också ett tydligt fokus på nyttiggörande av forskningen till det omgivande samhället.

Nyttiggörande av forskning gör vi till exempel genom att översätta forskning till policys och praxis, genom att samverka med olika aktörer i samhället och genom att bistå med kunskap både lokalt, nationellt och globalt.

Hitta till oss

Vi finns på Medicinareberget i Göteborg på Medicinaregatan 16 AMedicinaregatan 18 A och på Hälsovetarbacken, hus 7

Karta över Medicinareberget 

Avdelningsledning

Våra medarbetare

  • Hos oss arbetar omkring 180 personer som forskare, lärare och doktorander
  • Administrativa medarbetare ingår i institutionens gemensamma administrativa enhet


Post- och besöksadresser till våra verksamheter

Postadress: 
Allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa 
Box 453, 405 30 Göteborg
Besöksadress: 
Arvid Wallgrens backe, Hus 7 Hälsovetarbacken
413 90 Göteborg

Postadress: 
Arbets- och miljömedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 414, 405 30 Göteborg
Besöksadress: 
Medicinaregatan 16A, 
413 90 Göteborg

Postadress: 
Biostatistik, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Postadress:
Epidemiologi över livsloppet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, 
Box 453, 405 30 Göteborg
Besöksadress: 
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
413 90 Göteborg

Postadress: 
Försäkringsmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 453, 405 30 Göteborg
Besöksadress: 
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
413 90 Göteborg

Postadress: 
Global hälsa och folkhälsa, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463, 405 30 Göteborg
Besöksadress: 
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Postadress: 
Hälsoekonomi och policy, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463, 405 30 Göteborg
Besöksadress: 
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Postadress: 
Innovation och nyttiggörande, 
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 453, 405 30 Göteborg
Besöksadress: 
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
413 90 Göteborg

Postadress: 
Läkemedelsanvändning & läkemedelsmedelspolicy,
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 453, 405 30 Göteborg
Besöksadress: 
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
413 90 Göteborg

Postadress: 
Registerepidemiologi, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Postadress: 
Socialmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 453, 405 30 Göteborg
Besöksadress: 
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
413 90 Göteborg

Kontakt

Postadress: 
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Box 463
405 30 Göteborg

Besöksadress: 
Medicinaregatan 18 A
413 90 Göteborg

Leveransadress: 
Medicinaregatan 18 A 
413 90 Göteborg