Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar hjälpmedel för diabetes.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Diabetes och endokrinologi

Varför drabbas allt fler av diabetes? Vilken effekt har under- och överproduktion av hormoner på hjärnan? På Institutionen för medicin bedrivs prisbelönt forskning om diabetes och endokrinologi, alltifrån grundforskning, kliniska och epidemiologiska studier till registerforskning av hög internationell klass.

Diabetes

Våra forskare bedriver grundforskning, kliniska studier och befolkningsstudier. Hos oss utvecklas också kunskap om diabetes med hjälp av registerforskning. Vi har även ett nära samarbete med läkemedelsindustrin för att ta fram nya och bättre läkemedel. Målet är att förstå orsaken till diabetes, kartlägga riskfaktorer, kunna förebygga sjukdom, ta fram nya behandlingar och hjälpmedel som underlättar för de som lever med diabetes idag. Målet är också att kunna återskapa insulinproduktion för personer med typ 1-diabetes. 

Just nu pågår spännande forskning om typ 2-diabetes och tarmbakterier. Förhoppningen är att kunna ta fram ett nytt botemedel mot typ 2-diabetes med hjälp av tarmbakterier. 
På en annan sida på GU:s webbplats kan du läsa mer om forskning om tarmbakterier. Här finns också filmen "Hopp om ett läkemedel mot typ 2-diabetes" som är cirka 6 minuter lång.

Våra forskningsområden 

 • riskfaktorer för följdsjukdomar till diabetes
 • blodsockersänkande behandlingar vid typ 1- och typ 2-diabetes
 • vilken roll ärftlighet spelar vid typ 2-diabetes
 • åldrande och fetma och hur det påverkar utvecklingen av typ 2-diabetes
 • diabetes i relation till hjärt- och kärl- och metabola sjukdomar
 • tarmbakterier som botemedel för typ 2-diabetes

Endokrinologi

På Institutionen för medicin bedrivs framstående forskning om hormonsjukdomar. Genom Sahlgrenska sjukhuset får forskarna möjlighet att möta patienter och genomföra patientnära klinisk forskning. Forskningen håller hög internationell status och räknas som unik. 

Våra forskningsområden 

 • hormonell reglering av hjärnans och hjärtats plasticitet och återhämtning efter ischemisk skada. Vi studerar om hormoner kan stimulera till nybildning av celler eller reparation av befintliga celler efter skada, till exempel hjärtinfarkt eller stroke.
 • hormoner och metabola faktorer vid demenssjukdom 
 • diagnostik och behandling vid hypofys- och binjuresjukdomar
 • Graves sjukdom och koppling mellan överfunktion av sköldkörteln och kognitiva förändringar
 • Turners syndrom
 • hormoners effekter på immunsystemet och hjärt-kärlsjukdom
 • hormoner och benskörhet

Registerforskning

Vid registerforskning använder sig forskare av uppgifter från ett eller flera register som finns hos myndigheter eller andra organisationer. Registerforskning bedrivs inom t.ex. medicin, folkhälsa och samhällsvetenskap. 
Källa: Registerforskning.se 

Endokrinologi

Endokrina sjukdomar beror på överskott eller brist på olika hormoner i kroppen. Hormoner reglerar många vitt skilda funktioner; bland annat sexualfunktion, fortplantning, saltbalans och ämnes- omsättning. Källa: VGR

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar, handleder doktorander och undervisar på våra program, fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar