Göteborgs universitet

Utbildning

Hos oss är utbildning en viktig del. Många av våra forskare undervisar bland annat blivande läkare, specialistsjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Här berättar vi mer om de program och kurser där vi medverkar.

Vi på avdelningen för molekylär och klinisk medicin undervisar framförallt under termin 6 och 7 på läkarprogrammet. Då studerar studenterna bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, gastroenterologi och njursjukdomar. Vi är också en del av specialistsjuksköterskeprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet på både grund och avancerad nivå. Dessutom undervisar vi på fristående kurser, ger uppdragsutbildningar och handleder doktorander.