Göteborgs universitet
Bild
Hjärtröntgen genomförs.
Patient genomgår en ultraljudsundersökning av hjärtat.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Hjärt- och kärlsjukdomar

Kan artificiell intelligens förutse hjärtsvikt? Här kan du läsa mer om Institutionen för medicins forskning på hjärt- och kärlsjukdomar. Vi forskar både kliniskt och epidemiologiskt, driver den nationella befolkningsstudien SCAPIS om hjärt- och lungforskning och deltar i flera internationella studier.

Våra forskningsområden

Hos oss utvecklas kunskap om alltifrån brustet hjärta-syndrom till varför lågutbildade har ökad risk för hjärtinfarkt och stroke. Vi bedriver både kliniska patientnära studier och epidemiologisk forskning. 

 • kronisk hjärtsvikt
 • medfödda hjärtfel
 • hjärtkirurgi
 • hur könshormoner påverkar risken för hjärt- och kärlsjukdom 
 • hur vi kan förbättra och göra riskbedömningen för hjärt- och kärlsjukdomar mer personbaserad
 • brustet hjärta-syndrom
 • akut hjärtsvikt
Bild
Uppförstorade blodkärl
Foto: Malin Arnesson

Forskning i internationell framkant

På institutionen för medicin bedrivs hjärtforskning i internationell framkant. Våra forskare leder bland annat den nationella befolkningsstudien SCAPIS i samarbete med Hjärt- och Lungfonden. Just nu pågår ett spännande projekt med Chalmers för att se om artificiell intelligens kan förutse hjärtinfarkt, hjärtsvikt och plötslig död.
Befolkningsstudien SCAPIS 

Våra forskare har också varit med och byggt upp RRCT-konceptet runt om i Sverige (Randomised Registry Clinical Trials). Hos oss pågår dessutom flera kliniska behandlingsstudier inom det nationella kvalitetsregisterplattformen SWEDEHEART.
Kliniska behandlingsstudier inom SWEDEHEART

 • TACSI
 • BROKEN SWEDEHEART
 • Hjärtpumpsstudie vid svår svikt 

Våra forskare har ett stort internationellt kontaktnät och deltar i flera världsomspännande studier. Bland annat leder vi den svenska delen av PURE-studien. Här undersöks hur mönster för hjärt- och kärlsjukdom skiljer sig åt mellan länder genom att studera 200 000 människor från ett 20-tal olika länder.  
PURE-studien 

Banbrytande upptäckter

Under 1970- och 80-talen var våra forskare först i världen att beskriva hur betablockerare och ACE-hämmare kan rädda livet på människor med hjärtsvikt. Upptäckten gjordes av Finn Waagstein och Åke Hjalmarsson, men även Karl Swedberg spelade en viktig roll i sammanhanget. Upptäckten revolutionerade hjärtsjukvården och blev sedan standardbehandling. Betablockerare beräknas ha minskat dödligheten med omkring 30 procent.

 • Etablering av beta-blockad-konceptet för behandling av hjärtinfarkt (Åke Hjalmarsson)
 • Etablering av beta-blockad-konceptet för behandling av hjärtsvikt (Finn Waagstein)

Epidemiologi

En vetenskaplig disciplin som kartlägger och beskriver sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.

Klinisk forskning

En klinisk studie är en vetenskaplig studie som genomförs på människa för att studera biomedicinska eller hälsorelaterade frågeställningar.
Källa: Vetenskapsrådet

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar, handleder doktorander och undervisar på våra program, fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar