Länkstig

Leonard Stockfelt

Anknuten till forskning

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Fax
031-82 50 04
Besöksadress
Medicinaregatan 16A
41390 Göteborg
Rumsnummer
207
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Leonard Stockfelt

Specialistläkare i arbets- och miljömedicin och forskare inriktad på hälsoeffekter av luftföroreningar och andra miljöfaktorer, samt riskfaktorer i arbetslivet.

Researchgate

Forskargruppledare för Miljömedicin och Toxikologi.

https://www.gu.se/forskning/mtox-miljomedicin-och-toxikologi

https://orcid.org/0000-0002-6050-9904