Göteborgs universitet
Bild
Arbets- och milkjömedicin, vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Välkommen till avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa! Här hittar du forskning och utbildning inom ämnet samhällsmedicin och folkhälsa.

Vår vision är att bidra till en förbättrad folkhälsa på lokal, regional, och global nivå. Det gör vi genom högkvalitativa utbildningar, innovativ forskning och nyttiggörande av forskningen till det omgivande samhället. Vi driver tre populära masterprogram inom folkhälsa, global hälsa och innovation och entreprenörskap som samlar studenter från hela världen. Dessutom ger vi fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vi har ett nära samarbetet mellan utbildning och forskning. Våra forskare studerar folkhälsofrågor kopplat till allt från arbetsmiljö och psykisk ohälsa till alkoholkonsumtion, migration, och klimatförändringar.