Länkstig

Kerstin Persson Waye

Professor

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Fax
031-40 97 28
Besöksadress
Medicinaregatan 16A
41390 Göteborg
Rumsnummer
213
Postadress
Arbets- och miljömedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 414
40530 Göteborg

Om Kerstin Persson Waye

Jag leder ett multivetenskapligt team inom forskargruppen Ljudmiljö och hälsa.

Pågående forskning handlar om hur barn upplever och påverkas av ljud, långtidspåverkan på hörsel och hälsa av buller och stress i kvinnodominerade arbetsplatser, samt longitudinella studier av hälsopåverkan och sömn av vibrationer. Inom ett nystartat EU projekt är vi med och undersöker hur barns mentala hälsa kan påverkas av deras totala exponering av fysiska och sociala faktorer samt biologiska processer i ett långtidsperspektiv 0-21 år.

Vi har även ett unikt ljudmiljölab där vi bland annat studerar hur människors sömn påverkas fysiologiskt samt upplevelsemässigt vid exponering för ljud och vibrationer. Ett av mina långsiktiga intressen är att undersöka mekanismer för hur människors hälsa påverkas av ljud, och hur vi reagerar på olika ljudkaraktärer och i olika sammanhang. Målet är att beskriva och mäta ljudmiljöer som bättre motsvarar människors respons. Jag bidrog till förändrade riktvärden för lågfrekvent buller i boende och arbetsmiljön som återfinns i arbetsmiljöverkets och folkhälsomyndighetens lagstiftning.

Undervisning

Jag undervisar inom läkarprogrammet, folkhälsa, miljövetarprogrammet samt audionomprogrammet.

Samverkan

Jag samverkar nationellt med Hörselvetenskaper, Institutionen för Handikappvetenskap, Örebro Universitet, samt Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet samt internationellt med flera forskare.

Internationella uppdrag inkluderar: Ordförande inom non-auditory health effects vid International Commission of Biological Effects due to Noise (ICBEN), deltagare inomWHO Guideline Directive Group (GDG) för bullerriktvärden (avslutad 2018) samt expertpanel inom Council of Canadians Academies. (avslutad 2015). Jag har tidigare varit styrelseledamot i International Congress of Acoustics (ICA), samt inom svenskt akustiskt sällskap (SAS).

Mer information om vår forskargrupp: Ljudmiljö och hälsa www.amm.se/ljudmiljo, samt /www.oru.se/institutioner/halsovetenskaper/kontakt-och-presentation/enhe…

Se även publikationer på research gate

orcid.org/0000-0003-3789-4557

Övrigt

På fritiden återhämtar jag mig med kajakpaddling, vandring, cykel eller på långfärdsskridskor, trädgårdsarbete och resor. Närmaste utmaning: att lära mig italienska.