Göteborgs universitet
Bild
På ett bord finns människofigurer i leksaksstorlek, ett stetoskop och några travar med mynt.
Länkstig

Akademistatistik – rådgivning i statistik och hälsoekonomi

Akademistatistik konsulttjänst erbjuder statistisk och hälsoekonomisk expertis för forskare och doktorander vid Sahlgrenska akademin och vid Västra Götalandsregionen. Vi kan stötta forskare från projektstart fram till de analyser som krävs för en färdig artikel.

Akademistatistik tillämpar samma regler om medförfattarskap som The International Committee of Medical Journal Editors (dvs, om konsulten bidrar på ett avgörande sätt till artikeln så bör vederbörande vara medförfattare).
Om medförfattarskap på ICMJE:s webbplats (International Committee of Medical Journal Editors)

Våra tjänster

Statistik: Vi kan till exempel hjälpa till med experimentell design, power-beräkningar, statistiska analysplaner (SAP), genomföra statistisk analys, modellering av data, granskning av statistisk analys och presentation av resultat i artikelutkast, medförfattande av artiklar, med mera.

Hälsoekonomi: Vi erbjuder även konsultverksamhet i tillämpad hälsoekonomi med expertis inom till exempel kostnadsanalys eller kostnads-effektivitetsanalys.

Uppstartsmöten

Akademistatistik finns tillgängligt för ett första uppstartsmöte på torsdagar samt vissa tisdagar kl. 8.30-12.30 (se datum i bokningssystemet).  Vi gör uppehåll under reguljär semesterperiod. 

Boka en tid i vårt online-bokningssystem.

Möten på distans

Uppstartsmötet (det första mötet) sker via Zoom, för att underlätta logistiken. Vi skickar ut en länk några dagar innan mötet, med information om vilka statistiker ni kommer att möta (ni behöver inte ladda ner något program).

Förberedelser inför uppstartsmötet

Ni behöver ge en utförlig beskrivning av bakgrunden till ert projekt, data, datainsamling och problem, för att ge en grund för vidare diskussion om vilken typ av statistisk expertis ni behöver.

Boka tid för konsultation

Bokning görs via vårt online-bokningssystem.
Akademistatistiks online-bokning

Pris

De första fem konsulttimmarna (inklusive uppstartsmötet) är gratis, därefter är priset 640 kr per timme.

Akademistatistik finansieras av ALF-anslag via Medi-SAM Forskning.

Konsultärenden utöver ordinarie mötestid

I mån av tid försöker våra statistiker hjälpa till med konsultärenden även utöver ordinarie mötestid – vi är dock tacksamma ifall ni bokar in ett ordinarie möte i första hand. Kontakta akademistatistik@gu.se för information om huruvida det finns möjlighet till ett möte utanför ordinarie mötestid.

Hitta till oss

Besöksadress

Medicinaregatan 18A (Zoologen), Göteborg
Vår adress utsatt på en karta

Vi delar lokaler med Svensk Nationell Datatjänst, SND.

Postadress

Akademistatistik
Sahlgrenska akademin
Box 463
405 30 Göteborg

Kollektivtrafik

Närmaste hållplats är "Medicinaregatan". Från hållplatsen går du upp längs Medicinaregatan, ungefär 500 meter.

Boka tid för konsultation hos Akademistatistik

Boka konsultation

Kontakt

E-post: 
akademistatistik@gu.se

Besöksadress: 
Medicinaregatan 18A, våning 4 
Göteborg
Vår adress utsatt på en karta

Postadress: 
Akademistatistik
Sahlgrenska akademin
Göteborgs universitet
Box 463, 405 30 Göteborg

Om du har frågor

För generella frågor om våra tjänster, vänligen kontakta ansvarig för Akademistatistik Anders Muszta.

E-post: 
anders.muszta@gu.se