Göteborgs universitet
Bild
Bild på vårdpersonal.
Foto: MostPhotos
Länkstig

Uppdragsutbildningar

Arbetar du inom vården och vill vidareutbilda dig? Då ska du gå en kurs hos oss. Institutionen för medicin erbjuder uppdragsutbildningar inom flera ämnen, både som kurser, föreläsningar och seminarium.

Hjärtsjukvård

Invärtesmedicin

Institutionen för medicin erbjuder en uppdragsutbildning i endokrinologi om 7,5 högskolepoäng på halvfart. Kursen vänder sig till sjuksköterskor och är på avancerad nivå. Målsättningen är att ge fördjupade kunskaper inom hormoners normala funktion, patofysiologiska mekanismer och symtom som inträffar vid endokrina sjukdomstillstånd (ej diabetes), diagnostik, principer för behandling och omvårdnadsaspekter.

Om kursen:

  • När: Kursen ges preliminärt HT24 på halvfart.
  • Pris: 13 900 SEK exklusive moms.

  • Kurskod: OM3870

  • Antal platser: max 30 kursplatser

Läs mer:
Kursplan 

Anmälan/beställning:
Anmälan är stängd. Kursen är fulltecknad.

Här hittar du anmälningsblankett

Kontakt:
E-post: uppdragsutbildning@wlab.gu.se

Kursansvarig:
Ragnhildur Bergthorsdottir


Reumatologi och inflammationsforskning

Välkommen att söka uppdragsutbildning som ges av Avdelningen för Reumatologi och inflammationsforskning, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Kursdagar: Fredagar; 15/10, 22/10, 29/10, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 17/12 klockan 9-16.

Kursen ges preliminärt hösten 2025.

Lokal: Stora föreläsningssalen Plan 3, Guldhedsgatan 10A (Mikrobiologen, Sahlgrenska)

Kursansvariga: Jan Bjersing och Mattias Svensson

Examinator: Jan Bjersing

Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter patienter med reumatisk sjukdom.

Målsättning: Att ge fördjupade kunskaper om reumatologiska sjukdomar och autoimmunitet, immunologi och underliggande patofysiologiska mekanismer. Reumatologiska sjukdomars epidemiologi, symptomatologi, diagnostik, principer för behandling och omvårdnadsaspekter

Kurskostnad: 10 000 kronor, exklusive moms. Kursdeltagarens arbetsgivare står för kurskostnaden.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet för högskolestudier, samt erfarenhet av arbete inom reumatologi eller närliggande område. Sökande som uppfyller förkunskapskraven erhåller kursbevis efter godkänd examen.
Sökande som inte uppfyller kraven kan beredas plats efter särskild prövning.

Anmälan och ansökningshandlingar: Observera att Västra Götalandsregionen är ansvarig för ansökan och antagning, tag därför kontakt med Carina Thorell via mail (carina.x.thorell@vgregion.se) för att få ansökningsblanketten.
Anmälan och ansökningshandlingar skickas därefter i original till Carina Thorell, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reumatologi, Gröna stråket 12, vån 3, 413 45 Göteborg.

Sista ansökningsdag: 2021-06-13

Grundläggande behörigheter har den som:
A: har fått slutbetyg från minst tvåårig gymnasieutbildning (eller likvärdigt) och har kunskaper i svenska och engelska motsvarande minst två årskurser på gymnasiumskolan.
Eller:
B: fyller 25 år senast under det kalenderår som utbildningen börjar och har varit yrkesverksam under minst fyra år (minst halvtid) Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande två årskurser på gymnasieskolan

Checklista att skicka med:
1. Personbevis eller motsvarande (bevittnad kopia av pass eller annan legitimation)
2. Betyg/Intyg allmän behörighet
3. Utbildningsbevis/Avgångsbetyg behörighetsgivande utbildning (akademisk grundexamen inom vårdområdet - bevittnade)

Om du blir antagen kommer Medicinska Fakulteten att behålla dina betyg/intyg du skickat in. Blir du inte antagen men vill ha dina handlingar tillbaka måste du bifoga ett frankerat svarskuvert, annars förstörs handlingarna efter ett år.

Utbildningsadministratör på Göteborgs universitet: Madeleine Modig

Kursplan

Litteraturlista

Kursen kommer ges våren 2024 med kursstart i januari.

Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter patienter med reumatisk sjukdom. 

Målsättning: Att ge ökade kunskaper i farmakologisk behandling av reumatiska sjukdomar. Verkningsmekanismer för olika immunmodulerande läkemedel, behandlingsrutiner och säkerhetsmonitorering står i fokus.  

Förkunskaper: Grundläggande behörighet för högskolestudier, samt erfarenhet av arbete inom reumatologi eller närliggande område. Sökande som inte uppfyller krav kan beredas plats efter särskild prövning.

Kursledare:
Jan Bjersing

Utbildningsadministratör:
Madeleine Modig

Kursplan

Litteraturlista


Samhällsmedicin och folkhälsa

Kursen erbjuds som en uppdragsutbildning på avancerad nivå vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kursen ger 10,5 högskolepoäng och går att läsa i Göteborg och Borås.

Målgrupp

Kursen Forskningsmetodik för hälso- och sjukvårdsanställda (MFM340, 10,5 hp) vänder sig till samtlig personal inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen med kunskaper motsvarande kandidatexamen.

Innehåll och omfattning

Kursen tar upp såväl kvantitativa metoder (statistik) som kvalitativa metoder (intervjustudier).

Kursen omfattar 12 obligatoriska kursdagar med undervisning kl. 9 – 16 samt tid avsedd för inläsning och eget arbete.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper. Vänligen kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.

Mer om kursen

Information om kursen för antagna studenter publiceras löpande på Göteborgs universitets lärplattform Canvas.

Kursplan och litteraturlista

Kursplan

Litteraturlista

Kontaktpersoner Göteborg

Pär-Daniel Sundvall
E-post: par-daniel.sundvall@gu.se

Elvira Lange
E-post: rh.gsb.foukurser@vgregion.se

Kontaktpersoner Borås

Pär-Daniel Sundvall
E-post: par-daniel.sundvall@gu.se

Anette Larsson
E-post: alvsborg.foukurser.pv@vgregion.se

Kursgivare

Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet erbjuder vid förfrågan uppdragsutbildningar om 7,5 och 5 högskolepoäng i  hälsofrämjande och förebyggande metodik. Vi tar även fram utbildning i Hälsolyftets metodik i samarbete med både interna och externa beställare. Hälsolyftet är en metodik för hälsofrämjande och förebyggande arbete i vården, som har utvecklats vid Göteborgs universitet. 

Målgrupp: Kurserna riktar sig till anställda i primärvården, men välkomnar också dem som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom länssjukvård samt inom kommunernas hälso - och sjukvård.

Kursens övergripande syfte: Är att ge kunskaper om hälsofrämjande och förebyggande arbete i primärvården så att deltagarna på ett kvalificerat sätt kan planera och formulera mål och arbetssätt för ett lokalt hälsofrämjande och preventivt arbete. Kursen ger också kunskaper av värde för dem som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom länssjukvård samt inom kommunernas hälso-och sjukvård. Utbildningen är utformad så att den möter kravet att implementera Nationella riktlinjer för levnadsvanor i praktiken. Implementeringen i verksamheten underlättas om flera från samma enhet går utbildningen.

Kontakt: Är du intresserad av den här utbildningen? Kontakta tine.hogberg@allmed.gu.se

Läs mer: Hälsolyftet - en hälsofrämjande och förebyggande metodik

Koordineringsinsatser vid sjukskrivning och för stöd till arbetsdeltagande är en ny och viktig funktion inom hälso- och sjukvården. Denna kurs vänder sig till personer med pågående uppdrag som rehabiliteringskoordinator inom primärvård eller specialistsjukvård. Kursen är en baskurs som med hjälp av teoretiska modeller och breddad ämneskunskap ska leda till ökad förståelse för och bättre kapacitet i uppdraget som rehabiliteringskoordinator. Kursen är en uppdragsutbildning som ges av Institutionen för medicin på uppdrag av Västra Götaland och omfattar 7.5 högskolepoäng på kvartsfart.

Mer information om kursen

Koordineringsinsatser vid sjukskrivning och för stöd till arbetsdeltagande är en ny och viktig funktion inom hälso- och sjukvården. Kursen vänder sig till personer med pågående uppdrag som rehabiliteringskoordinator inom primärvård eller specialistsjukvård. Kursen är en fortsättningskurs som fokuserar på faktorer som främjar återgång i arbete samt förbättring av koordinering inom den egna verksamheten.

Läs mer om kursen MED104 Koordineringsinsatser vid sjukskrivning och för stöd till arbetsdeltagande - fortsättningskurs här

Kontaktperson: Mats Hagberg
E-post: mats.hagberg@amm.gu.se

För att se aktuella kurstillfällen, klicka på länken nedan.

Läs mer om kursen tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete 

Kursplan

Litteraturlista

Kursen MED889 Vårdsamordnare för depression, ångest och stressutlöst psykisk ohälsa i primärvården vänder sig till personer som är anställda på en vårdcentral och som kommer att arbeta som vårdsamordnare psykisk ohälsa på sin vårdcentral. Kursen ges av Institutionen för medicin, Göteborgs universitet på uppdrag av Västra Götalandsregionen och omfattar 7,5 högskolepoäng på kvartsfart, sex kurstillfällen per kursomgång.

Länk till utförlig information om kursen MED889

Kontakt

Har du en fråga om en kurs eller vill beställa en uppdragsutbildning? 
Välkommen att kontakta oss på mejladressen: 
medicin@gu.se

Hitta kursplan & litteraturlista