Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Bild på vårdpersonal.
Foto: MostPhotos
Länkstig

Uppdragsutbildningar

Arbetar du inom vården och vill vidareutbilda dig? Då ska du gå en kurs hos oss. Institutionen för medicin erbjuder uppdragsutbildningar inom flera ämnen, både som kurser, föreläsningar och seminarium.

Hjärtsjukvård

Vi erbjuder ett antal uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård.
Alla uppdragsutbildningar inom hjärtsjukvård


Invärtesmedicin

Institutionen för medicin erbjuder en uppdragsutbildning i endokrinologi om 7.5 högskolepoäng på halvfart. Kursen vänder sig till sjuksköterskor och är på avancerad nivå. Målsättningen är att ge fördjupade kunskaper inom hormoners normala funktion, patofysiologiska mekanismer och symtom som inträffar vid endokrina sjukdomstillstånd (ej diabetes), diagnostik, principer för behandling och omvårdnadsaspekter.

Om kursen:

 • När: Kursen planeras preliminärt att ges under VT22 eller HT22.
 • Pris: 13 900 SEK exklusive moms.

 • Antal platser: max 30 kursplatser

Läs mer:
Kursplan 

Anmälan/beställning:
Uppgift om möjlighet att anmäla sig kommer närmare kursstart.

Kontakt:
E-post: uppdragsutbildning@wlab.gu.se


Reumatologi och inflammationsforskning

Välkommen att söka uppdragsutbildning som ges av Avdelningen för Reumatologi och inflammationsforskning, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och område 3, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, under höstterminen 2021.

Kursdagar: Fredagar; 15/10, 22/10, 29/10, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 17/12 klockan 9-16.

Lokal: Stora föreläsningssalen Plan 3, Guldhedsgatan 10A (Mikrobiologen, Sahlgrenska)

Kursansvariga: Jan Bjersing och Mattias Svensson

Examinator: Jan Bjersing

Målgrupp: Personal som i sitt arbete möter patienter med reumatisk sjukdom.

Målsättning: Att ge fördjupade kunskaper om reumatologiska sjukdomar och autoimmunitet, immunologi och underliggande patofysiologiska mekanismer. Reumatologiska sjukdomars epidemiologi, symptomatologi, diagnostik, principer för behandling och omvårdnadsaspekter

Kurskostnad: 10 000 kronor, exklusive moms. Kursdeltagarens arbetsgivare står för kurskostnaden.

Förkunskaper: Grundläggande behörighet för högskolestudier, samt erfarenhet av arbete inom reumatologi eller närliggande område. Sökande som uppfyller förkunskapskraven erhåller kursbevis efter godkänd examen.
Sökande som inte uppfyller kraven kan beredas plats efter särskild prövning.

Anmälan och ansökningshandlingar: Observera att Västra Götalandsregionen är ansvarig för ansökan och antagning, tag därför kontakt med Carina Thorell via mail (carina.x.thorell@vgregion.se) för att få ansökningsblanketten.
Anmälan och ansökningshandlingar skickas därefter i original till Carina Thorell, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reumatologi, Gröna stråket 12, vån 3, 413 45 Göteborg.

Sista ansökningsdag: 2021-06-13

Grundläggande behörigheter har den som:
A: har fått slutbetyg från minst tvåårig gymnasieutbildning (eller likvärdigt) och har kunskaper i svenska och engelska motsvarande minst två årskurser på gymnasiumskolan.
Eller:
B: fyller 25 år senast under det kalenderår som utbildningen börjar och har varit yrkesverksam under minst fyra år (minst halvtid) Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande två årskurser på gymnasieskolan

Checklista att skicka med:
1. Personbevis eller motsvarande (bevittnad kopia av pass eller annan legitimation)
2. Betyg/Intyg allmän behörighet
3. Utbildningsbevis/Avgångsbetyg behörighetsgivande utbildning (akademisk grundexamen inom vårdområdet - bevittnade)

Om du blir antagen kommer Medicinska Fakulteten att behålla dina betyg/intyg du skickat in. Blir du inte antagen men vill ha dina handlingar tillbaka måste du bifoga ett frankerat svarskuvert, annars förstörs handlingarna efter ett år.

Utbildningsadministratör på Göteborgs universitet: Madeleine Modig

Kursplan

Litteraturlista

Kursen planeras preliminärt att ges igen VT/HT 2022.

Kursledare:
Ola Grimsholm
Jan Bjersing

Utbildningsadministratör:
Madeleine Modig

Kursplan

Litteraturlista

Nästa kurstillfälle: 2022
Kontaktperson: Tao Jin
E-post: tao.jin@rheuma.gu.se


Samhällsmedicin och folkhälsa

Kursen erbjuds som en uppdragsutbildning på avancerad nivå vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kursen ger 8 högskolepoäng och går att läsa i Göteborg och i Borås.

Målgrupp

Kursen Forskningsmetodik - en introduktion (MFM330, 8 hp) vänder sig till samtlig personal inom Västra Götalandsregionen med kunskaper motsvarande kandidatexamen. 

Innehåll och omfattning

Kursen ger en introduktion till forskning och tar upp såväl kvantitativa metoder (statistik) som kvalitativa metoder (intervjustudier). 

Kursen motsvarar cirka fem veckors heltidsarbete (25 arbetsdagar), varav 11 dagar är obligatoriska kursträffar med undervisning kl. 9-16. Resterande tid beräknas för inläsning och eget arbete för att skriva projektplan. Om du väljer att göra en litteraturstudie behöver du planera in ytterligare FoU-tid under våren, förslagsvis under andra halvan av terminen (då du har hunnit genomföra många av kursmomenten).

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet för högskolestudier, yrkesexamen inom vård- och omsorg på grundnivå (kandidatexamen) eller motsvarande kunskaper. Vänligen kontakta kursledningen för att få prövat om du har motsvarande kunskaper.

Kostnad

Kurskostnad: 12 000 SEK

Kurstillfällen 2021

För dig som går kursen i Borås kommer samtliga kurstillfällen, förutom kurstillfälle 2, att hållas i FoUU-centrums lokaler, Sven Eriksonsplatsen 4, Borås. Dag 2 kommer att hållas på Biomedicinska biblioteket i Göteborg.

För dig som går kursen vid FoUU-centrum Göteborg/Södra Bohuslän kommer samtliga kurstillfällen, förutom kurstillfälle 2,  att hållas på Allmänmedicin, Arvid Wallgrens backe, Hus 7, Hälsovetarbacken, Göteborgs universitet. Dag 2 kommer att hållas på Biomedicinska biblioteket. 

Obs! Det kan hända att kurstillfällena på grund av rådande covid 19-restriktioner ges på distans via den digitala tjänsten Zoom.

Datum kurstillfälle FoU-centrum Göteborg/Södra Bohuslän, 2021

 • 19 januari
 • 2 februari
 • 9 februari
 • 2 mars
 • 16 mars
 • 30 mars
 • 13 april
 • 27 april
 • 11 maj
 • 25 maj
 • 8 juni

 Datum kurstillfälle FoU-centrum Södra Älvsborg, Borås, 2021

 • 13 januari
 • 27 januari
 • 10 februari
 • 24 februari
 • 10 mars
 • 24 mars
 • 31 mars
 • 21 april
 • 5 maj
 • 19 maj
 • 2 juni

Mer om kursen

Information om kursen för antagna studenter publiceras löpande på Göteborgs universitets lärplattform Canvas. Till lärplattformen Canvas

Anmälan

Du anmäler dig till kursen via VG-regionens webbsida för FoU Primärvård

Eventuellt lediga platser för anställda vid andra regioner och landsting bereds i mån av plats genom ansökan till pia.augustsson@gu.se

För kursomgången under vårterminen 2021 är alla platser fyllda.

Kursplan

Litteraturlista

Kontaktperson Göteborg

Bledar Daka
E-post: bledar.daka@allmed.gu.se

Åsa Premberg
E-post: asa.premberg@vgregion.se

Kontaktperson Borås

Ronny Gunnarsson
E-post: ronny.gunnarsson@gu.se

Kursgivare

Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Göteborgs universitet erbjuder vid förfrågan uppdragsutbildningar om 7,5 och 5 högskolepoäng i  hälsofrämjande och förebyggande metodik. Vi tar även fram utbildning i Hälsolyftets metodik i samarbete med både interna och externa beställare. Hälsolyftet är en metodik för hälsofrämjande och förebyggande arbete i vården, som har utvecklats vid Göteborgs universitet. 

Målgrupp: Kurserna riktar sig till anställda i primärvården, men välkomnar också dem som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom länssjukvård samt inom kommunernas hälso - och sjukvård.

Kursens övergripande syfte: Är att ge kunskaper om hälsofrämjande och förebyggande arbete i primärvården så att deltagarna på ett kvalificerat sätt kan planera och formulera mål och arbetssätt för ett lokalt hälsofrämjande och preventivt arbete. Kursen ger också kunskaper av värde för dem som arbetar hälsofrämjande och förebyggande inom länssjukvård samt inom kommunernas hälso-och sjukvård. Utbildningen är utformad så att den möter kravet att implementera Nationella riktlinjer för levnadsvanor i praktiken. Implementeringen i verksamheten underlättas om flera från samma enhet går utbildningen.

Kontakt: Är du intresserad av den här utbildningen? Kontakta tine.hogberg@allmed.gu.se

Läs mer: Hälsolyftet - en hälsofrämjande och förebyggande metodik

Kursen MED102 Koordinering av rehabiliteringsprocessen inom hälso- och sjukvård 7.5 hp  vänder sig till personer med uppdrag som rehabiliteringskoordinator inom primärvård och specialistsjukvård. Kursen ges av institutionen för medicin på uppdrag av Västra Götalandsregionen och omfattar 7,5 högskolepoäng på kvartsfart, fyra kurstillfällen per omgång.

Läs mer om kursen Koordinering av rehabiliteringsprocessen inom hälso- och sjukvård

Kontaktperson: Mats Hagberg
E-post: mats.hagberg@amm.gu.se

För att se aktuella kurstillfällen, klicka på länken nedan.

Läs mer om kursen tjänstbarhetsbedömning för dykeriarbete 

Kursplan

Litteraturlista

Kontaktperson: Pia Augustsson
E-post: pia.augustsson@gu.se  

Kursplan

Litteraturlista

Kontakt

Har du en fråga om en kurs eller vill beställa en uppdragsutbildning? 
Välkommen att kontakta oss på mejladressen: 
medicin@gu.se