Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Box 428, 405 30 GÖTEBORG
Besöksadress
Medicinaregatan 3, vån 5, 405 30 GÖTEBORG

Administrativa chefer

Besöksadress:
Vita stråket 11 bv, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg

Postadress: 
Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg

Alla kontaktuppgifter till avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition

Besöksadress Sahlgrenska sjukhuset:
Wallenberglaboratoriet, Blå stråket 5, uppg. H, Sahlgrenska universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg 

Postadress Sahlgrenska sjukhuset:
Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Bruna stråket 16, 413 45 Göteborg

Postadress Östra sjukhuset
Sektion Östra/Akut och kardiovaskulär medicin
Avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
416 85 GÖTEBORG

Alla kontaktuppgifter till avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Besöksadress:
Guldhedsgatan 10 A, 413 46 Göteborg

Postadress:
Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, Box 480, 405 30 Göteborg

Alla kontaktuppgifter till avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Postadress: 
Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 463, 405 30 Göteborg

Besöksadress: 
Medicinaregatan 18 A, 413 90 Göteborg

Alla kontaktuppgifter till avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa