Göteborgs universitet
Navigate to video: Hopp om ett läkemedel mot typ-2 diabetes
Video (06:35)
Hopp om ett läkemedel mot typ-2 diabetes
Bild

Tarmbakterier

Finns det en koppling mellan tarmmikrobiotans (tarmflorans) sammansättning och typ 2-diabetes? Är tarmbakterier nyckeln till att bota typ 2-diabetes? Här kan du läsa om banbrytande forskning vid Institutionen för medicin med stor potential att förändra behandlingen av många av våra vanligaste sjukdomar.

Unik forskning 

Våra forskare driver translationell forskning på tarmbakterier för att förstå hur dessa kan samverka med kosten och därmed påverka vår ämnesomsättning. Målet för forskarna på Wallenberglaboratoriet är att hitta nya sätt att förebygga och behandla typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. 

Våra forskningsområden

 • hur tarmmikrobiotan påverkar vår ämnesomsättning
 • tarmmikrobiotans koppling till typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdom 
 • hur tarmmikrobiotan producerar molekyler
 • tarmbakterier som botemedel för typ 2-diabetes
   
Bild
FOTO: Wallenberglaboratoriet. Uppförstorad tarmbakterie.

Banbrytande upptäckter

Forskarna på Wallenberglaboratoriet har gjort flera större upptäckter de senaste åren. 

 • Patienter med typ 2-diabetes har en förändrad tarmmikrobiota
 • Patienter som genomgått gastric bypass operation (magsäcksoperation) har en förändrad tarmmikrobiota 
 • Tarmmikrobiotan producerar molekyler som orsakar typ 2-diabetes
   

Tarmmikrobiota

Tarmmikrobiota är alla de bakterier och mikroorganismer som förekommer naturligt i mag-tarmsystemet, även kallat tarmflora.
Källa: Svensk MeSH

Translationell forskning

Translationell forskning innebär att resultat från experimentell forskning överförs till vården för att ge patientnytta, eller att iakttagelser eller problem i vården ger upphov till nya forskningsidéer.
Källa: Kliniskastudier.se

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar, handleder doktorander och undervisar på våra program, fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Våra utbildningar

Aktuellt

Vill du veta mer? Besök Livet i tarmen - en populärvetenskaplig webb och Youtube-kanal om tarmbakterier som drivs av Fredrik Bäckheds forskargrupp.

Navigate to video: Från noll till biljoner
Video (4:35)
Från noll till biljoner