Göteborgs universitet
Bild
Patientmöte på avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Välkommen till avdelningen för molekylär och klinisk medicin! Här hittar du forskning och utbildning inom framförallt hjärt- och kärlsjukdom, fetma, diabetes och metabolism.

Vår målsättning är att förbättra hälsa och sjukvård i samhället med hjälp av forskning.
Vi strävar efter att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard. Vi har ett nära samarbete med sjukvården, läkemedelsbranschen, Chalmers Tekniska Högskola och ingår i flera stora internationella samarbeten och studier.