Göteborgs universitet
Bild
Samhällsmedicin och folkhälsa, jordglob. Illustratör: Anna Hallén
Foto: Anna Hallén
Länkstig

Samhällsmedicin och folkhälsa

Varför sjukskrivs allt fler för psykisk ohälsa? Och hur påverkar trafikbuller vår sömnkvalitet? Det är exempel på frågor som undersökt inom samhällsmedicin och folkhälsa. Ämnet är tvärvetenskapligt och har sin utgångspunkt i bland annat folkhälsovetenskap, global hälsa och epidemiologi. 

Folkhälsa är den samlade hälsan i en viss befolkning eller större grupp människor. Begreppet omfattar många olika aspekter av hälsa, både psykisk, social och fysisk hälsa och mäts till exempel genom medellivslängd, självupplevd livskvalitet, och förekomst av olika sjukdomar och funktionshinder. Folkhälsan påverkas av den miljö och de sammanhang vi lever. Ämnet är inte bara beskrivande, utan handlar också om att förebygga sjukdomar och främja en god och jämlik folkhälsa, både lokalt, nationellt och internationellt.  

Vår forskning täcker hela livsperspektivet. Ljudmiljö på förskolan är ett exempel på forskning som riktar sig mot de allra yngsta. Forskning om psykisk ohälsa relaterat till arbetsmiljön är ett exempel på forskning som riktar sig mot den vuxna befolkningen. Vi studerar också folkhälsofrågor kopplade till bland annat alkoholkonsumtion, migration, och klimatförändringar. Nedan kan du läsa mer våra olika forskningsområden. 

Samhällsmedicin

En medicinsk disciplin med tvärvetenskaplig bas som studerar befolkningens hälsa, inklusive åtgärder för att främja hälsa och förebygga och behandla sjukdom i samhället. 

Epidemiologi

En vetenskaplig disciplin som sysslar med att kartlägga och beskriva sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.