Göteborgs universitet
Bild
Forskning om ljud och sömn vid samhällsmedicin och folkhälsa.
Foto: Malin Arnesson

Forskning vid avdelningen

Inom avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa kombinerar vi forskning baserat på statistisk analys av omfattande befolkningsdata, forskning baserat på kvalitativa metoder och laboratorieforskning. Vi har ett flertal tvärvetenskapliga forskargrupper som engagerar forskare från olika discipliner.

Vår forskning täcker hela livsperspektivet. Ljudmiljö på förskolan är ett exempel på forskning som riktar sig mot de allra yngsta. Forskning om psykisk ohälsa relaterat till arbetsmiljön är ett exempel på forskning som riktar sig mot den vuxna befolkningen. Vi studerar också folkhälsofrågor kopplade till bland annat alkoholkonsumtion, migration, och klimatförändringar. Vi har också forskargrupper med särskilt metodexpertis inom biostatistik och hälsoekonomi. Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning och många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar, både i våra populära internationella masterprogram, i våra fristående kurser och i yrkesinriktade program vid Sahlgrenska akademin som läkarprogrammet och dietistprogrammet.

Möt våra forskare

Navigate to video: Möt Maria Åberg professor i allmänmedicin
Video (01:10)
Möt Maria Åberg professor i allmänmedicin
Navigate to video: Möt Jörgen Månsson, professor i allmänmedicin
Video (1:09)
Möt Jörgen Månsson, professor i allmänmedicin
Navigate to video: Möt Anna Grimby Ekman professor i hälsovetenskaplig statistik
Video (01:00)
Möt Anna Grimby Ekman professor i hälsovetenskaplig statistik

Forska hos oss

Är du forskare och vill ta nästa steg i din karriär? Hos oss arbetar du i framstående forskningsmiljöer som ger dig stora möjligheter att utvecklas. Vid Institutionen för medicin bedriver vi preklinisk forskning i laboratoriemiljö, klinisk forskning och studier på befolkningsnivå.

Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården och ett stort internationell kontaktnät. Genom Sahlgrenska akademins teknikplattform Core Facilities har du tillgång till kvalificerad vetenskaplig expertis och avancerad teknisk infrastruktur.

Så är det att jobba hos oss