Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Forskning om ljud och sömn vid samhällsmedicin och folkhälsa.
Foto: Malin Arnesson

Forskning vid avdelningen

Inom avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa kombinerar vi forskning baserat på statistisk analys av omfattande befolkningsdata, forskning baserat på kvalitativa metoder och laboratorieforskning. Vi har ett flertal tvärvetenskapliga forskargrupper som engagerar forskare från olika discipliner.

Vår forskning täcker hela livsperspektivet. Ljudmiljö på förskolan är ett exempel på forskning som riktar sig mot de allra yngsta. Forskning om psykisk ohälsa relaterat till arbetsmiljön är ett exempel på forskning som riktar sig mot den vuxna befolkningen. Vi studerar också folkhälsofrågor kopplade till bland annat alkoholkonsumtion, migration, och klimatförändringar. Vi har också forskargrupper med särskilt metodexpertis inom biostatistik och hälsoekonomi. Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning och många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar, både i våra populära internationella masterprogram, i våra fristående kurser och i yrkesinriktade program vid Sahlgrenska akademin som läkarprogrammet och dietistprogrammet.

Forska hos oss

Är du forskare och vill ta nästa steget i din karriär? Vi erbjuder framstående forskningsmiljöer där du kan utvecklas. Hos oss bedrivs allt från studier på befolkningsnivå till klinisk forskning och preklinisk forskning i laboratoriemiljö . Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården, ett stort internationell kontaktnät och är även kopplade till Core Facilities som tillhandahåller avancerad teknisk infrastruktur och kompetens för alla forskare.

Så är det att jobba hos oss