Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Global folkhälsa

Hur påverkar fördelningen av resurser människors hälsa? Vilka strategier kan öka jämlikheten och förbättra den globala folkhälsan? Det är några frågor våra forskare söker svaret på.

Våra forskare studerar global folkhälsa ur ett brett perspektiv. Forskargruppen består av ett 30-tal personer med olika expertkunskaper. Tillsammans bedriver de populationsbaserade, kliniska och molekylär epidemiologiska studier,  samt register- och övervakningsstudier.
Mer information om forskargruppen Global Public Health Research Group

Målet är att förbättra den globala folkhälsan genom att studera samspelet mellan biologiska, materiella och sociala faktorer som påverkar folkhälsans utveckling. Med hjälp av denna kunskap kan forskarna identifiera och ta fram strategier som främjar hälsa och förebygger sjukdomar. Forskarna studerar också bredare strukturer som påverkar människors hälsa, som hälso- och sjukvården, folkhälsopolicys och mänskliga rättigheter.

Våra forskningsområden

  • Sexuell och reproduktiv hälsa och våld i nära relationer
  • Åldrande och välmående låg- och medelinkomstländer
  • Sociala bestämningsfaktorer i hälsa, jämlikhet i hälsa och rättvisa
  • Epidemiologi av icke-smittsamma sjukdomar
  • Smittsamma sjukdomar, epidemiologisk övervakning och modellering
  • Hälsopromotion, hälsopolicy och utvecklingsstudier
  • Migration och hälsa och fokus på barn, kvinnor och familjer
  • Kost, livsstil och hälsa

Pågående studier

Vid institutionen för medicin pågår just nu flera större studier. Våra forskare deltar i projekt över hela världen, bland annat CARTA-projektet som fokuserar på att stötta forskning och forskningsmiljöer i Afrika. Ett annat projekt är den SIDA-finansierade studien om undernäring hos mammor och barn i Rwanda samt studien om fattigdom och försämrad hälsa hos äldre i Myanmar.
Mer information om pågående projekt i Global Public Health research group

Våra forskare undervisar

Vi har ett nära samarbete mellan forskning och utbildning. Många av våra forskare är även engagerade i våra utbildningar och undervisar på våra internationella masterprogram, i våra fristående kurser och på de yrkesinriktade vårdutbildningarna inom Sahlgrenska akademin.
Läs mer om våra utbildningar