Göteborgs universitet
Bild
Patientmöte på Wallenberglaboratoriet.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Om avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Här kan du läsa mer om avdelningen för molekylär och klinisk medicin, våra mål och samarbetspartners.

Avdelningen för molekylär och klinisk medicin är en av fyra avdelningar inom Institutionen för medicin. Här arbetar över 200 personer, både grundforskare och kliniker. Vi har våra lokaler på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Östra sjukhuset och på Mölndals sjukhus.

Vår forskning

Vi bedriver translationell forskning med fokus på hjärt- och kärlsjukdomar, metabola sjukdomar, fetma och diabetes. Vårt syfte är att förbättra hälsa och sjukvård i samhället och att skapa en excellent translationell forskningsmiljö av mycket hög internationell standard. 

Vår forskning sker inom flera specialiserade enheter, exempelvis akut- och kardiovaskulär medicin, njurmedicin och diabetesmedicin. Inom dessa enheter bedrivs forskningen genom olika forskargrupper. 
Forskargruppsledare vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin

Våra mål

Att förbättra människor hälsa genom att:

  • Kartlägga mekanismer och hitta metoder för att förhindra, förebygga och bota hjärt- och kärlsjukdom, fetma och diabetes

Att förbättra sjukvården:

  • Genom ett nära samarbete med sjukvården få möjlighet att omvandla forskningsresultat till praktiska åtgärder som leder till förbättrad vård
  • Avdelningen skall också aktivt verka för att främja samverkan mellan klinik och experimentell forskning och rekrytering av medicinare till forskningsverksamhet

Samverkan nationellt och internationellt

Vår avdelning har ett tätt samarbete med sjukvården, både Sahlgrenska universitetssjukhuset och Östra sjukhuset, vilket ger hög kvalitet vad gäller klinisk utbildning och forskning inom ämnesområdena kardiologi, thoraxkirurgi, kärlkirurgi, klinisk fysiologi, medicin och njurmedicin. Det ger även goda möjligheter att implementera forskningsresultat i kliniken.

Vi har många och nära internationella samarbeten, eftersom internationell samverkan är avgörande för utvecklingen av vår forskning och undervisning. Flera av våra forskare ingår i EU-projekt och har nära samarbeten med forskare vid Chalmers Tekniska Högskola och med läkemedelsindustrin.

Jobba hos oss

Är du forskare och vill ta nästa steget i din karriär? Vi erbjuder framstående forskningsmiljöer där du kan utvecklas. Hos oss bedrivs allt från preklinisk forskning i laboratoriemiljö, till klinisk forskning och studier på befolkningsnivå. Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården, ett stort internationell kontaktnät och är även kopplade till Core Facilities som tillhandahåller avancerad teknisk infrastruktur och kompetens för alla forskare.

Så är det att jobba hos oss