Göteborgs universitet
Bild
Institutionen för medicin, Medicinareberget
Foto: Johan Wingborg

Om oss

Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin inrymmer stora medicinska och hälsovetenskapliga kunskapsområden. Med närmare 300 doktorander och nära 470 anställda är vi den största institutionen vid Göteborgs universitet.

Vi utbildar framtidens läkare och andra professioner inom hälso- och sjukvården. Våra utbildningar kännetecknas av en tydlig koppling mellan forskning och undervisning, moderna undervisningsformer och studentorienterad undervisning. Förutom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå erbjuder vi också uppdragsutbildningar som spetsar kompetensen inom områden som hjärtsjukvård, invärtesmedicin och forsknings- och utvecklingsmetodik.
Vårt forskningsområde spänner över ett brett spektrum – från molekyl till samhälle. Forskarna på Institutionen för medicin verkar i en stark och internationellt konkurrenskraftig translationell, klinisk och samhällsmedicinsk forskningsmiljö. Hälso- och sjukvården är vår viktigaste samarbetspartner och vi verkar aktivt för att våra forskningsresultat ska komma till användning i klinisk verksamhet och i samhället.

Vår verksamhet i siffror

Våra medarbetare

  • Ca 470 anställda (inkl anställda doktorander samt adjungerade lärare)
  • Närmare 1400 personer är anknutna till institutionens verksamhet
  • 84 professorer (inkl. adjungerade, gästprofessorer och seniorprofessorer)

Vår forskning

  • 373,2 miljoner kronor i externa forskningsbidrag 2023
  • 1006 st vetenskapliga publikationer 2023
  • 33 avhandlingar 2023

Vår utbildning

  • 835 helårsstudenter
  • ca 300 doktorander
  • Vi har 3 utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå, erbjuder ett stort antal fristående kurser, uppdragsutbildningar och ansvarar för kurser inom flera andra program inom Sahlgrenska akademin.
Foto: Malin Arnesson

Vår vision

Excellens inom medicinsk och hälso-vetenskaplig forskning och undervisning, och nära samverkan med hälso- och sjukvård