Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Institutionen för medicin, Medicinareberget
Foto: Johan Wingborg

Om oss

Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin inrymmer stora medicinska och hälsovetenskapliga kunskapsområden. Med närmare 300 doktorander och nära 400 anställda är vi den största institutionen vid Göteborgs universitet.

Vi utbildar framtidens läkare och andra professioner inom hälso- och sjukvården. Våra utbildningar kännetecknas av en tydlig koppling mellan forskning och undervisning, moderna undervisningsformer och studentorienterad undervisning. Förutom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå erbjuder vi också uppdragsutbildningar som spetsar kompetensen inom områden som hjärtsjukvård, invärtesmedicin och forsknings- och utvecklingsmetodik.
Vårt forskningsområde spänner över ett brett spektrum – från molekyl till samhälle. Forskarna på institutionen för medicin verkar i en stark och internationellt konkurrenskraftig translationell, klinisk och samhällsmedicinsk forskningsmiljö. Hälso- och sjukvården är vår viktigaste samarbetspartner och vi verkar aktivt för att våra forskningsresultat ska komma till användning i klinisk verksamhet och i samhället.

Foto: Marie Emanuelsson

Vår vision

Excellens inom medicinsk och hälsovetenskaplig forskning och undervisning, och nära samverkan med hälso- och sjukvård

Bilden ovan: Ledningsgruppen för institutionen för medicin, från vänster: Gudmundur Johannsson, viceprefekt med utbildningsansvar, Anna Rudin, proprefekt och Jan Borén, prefekt.
Foto: Marie Emanuelsson