Göteborgs universitet

Utbildning

Vi på avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning medverkar i undervisningen på både grund- och forskarnivå. Våra professorer och forskare undervisar bland annat på läkarprogrammet och handleder doktorander.

Vi på avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning undervisar blivande läkarstudenter under termin 6 och 7. Under dessa terminer medverkar vi i ett delmoment av internmedicinkursen. Vi erbjuder även uppdragsutbildningar, handleder doktorander och undervisar i kurser på forskarnivå.