Göteborgs universitet
Bild
Publikationer och rapporter vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Foto: Mostphotos

Publikationer och rapporter

Vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa produceras många olika publikationer, från vetenskapliga artiklar till populärvetenskapliga skrifter och vetenskapliga skriftserier.

Vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga skrifter och rapporter

Listor över våra forskares publikationer finns i Göteborgs universitets databas GUP. Du kan också hitta publikationer via forskarnas personliga sidor, via den aktuella forskargruppen, forskningsprojektet eller via forskningsområdet. 

Avhandlingar

Sök doktors- och licentiatavhandlingar 

Rapportserier, faktablad och böcker inom arbets- och miljömedicin

Skriftserien Arbete och hälsa

Arbete och Hälsa är en vetenskaplig skriftserie inom Arbets- och miljömedicin. (ISSN 0346-7821). I Arbete och Hälsa publiceras vetenskapliga originalarbeten, doktorsavhandlingar, kriteriedokument och litteraturöversikter som håller hög vetenskaplig kvalitet. Skriftserien har en bred målgrupp, från hälsa- och sjukvården till privata företag och olika myndigheter. 

Ladda ner tidigare rapporter och sök artiklar

Nedan hittar du de senast inlagda rapporterna. I databasen GUPEA finns alla utgåvor från senare år i elektronisk form. Där kan du kostnadsfritt ladda hem dem som pdf, samt beställa tryckta exemplar. Du kan också komma åt samtliga artiklar sorterade i datumordning. 

Senaste numren av Arbete och hälsa

2023;57(1) Arbetsskador och trafikskador: analys av historiska data
Författare: Ulf Ulfvarson

2022;56 (1) Dupuytrens sjukdom i relation till exponering för handöverförda vibrationer
Författare: Thor Nilsson, Jens Wahlström, Eirik Reierth och Lage Burström

2022;56(2) Approaches for the setting of occupational exposure limits(OELs) for carcinogens
Författare: Johan Högberg och Jill Järnberg

2022;56 (3) Röntgendiagnosticerad handartros i relation till exponering för handöverförda vibrationer 
Författare: Tohr Nilsson, Jens Wahlström, Eirik Reierth och Lage Burström

2022;56(4) Fysisk (in)aktivitet i kontorsmiljöer
Författare: Kjell Torén

2022;56(5) Hand Eczema
Tove Agner, Niels E Ebbehøj

2021;55(1) Faktorer i arbetslivet och återgång till arbete efter stroke eller risk för ny stroke: en kunskapsöversikt
Författare: Katarina Jood och Eleonor Fransson

2021;55(2) Luftvägsvirus vid arbetsplatser - Smittvägar, riskfaktorer och skyddsåtgärder
Författare: Jakob Löndahl, Malin Alsved, Sara Thuresson och Carl-Johan Fraenkel.

2020;54(1) Kunskapsöversikter inom arbetslivsområdet.
Författare: Bengt Järvholm

2020;54(2) The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 153. Occupational chemical exposures and cardiovascular disease.
Författare: Bengt Sjögren, Carolina Bigert, Per Gustavsson

2020;54(3) Sambandet mellan kemiska exponeringar i arbetsmiljön och risken att utveckla ledgångsreumatism
Författare: Anna Ilar, Lars Klareskog, Lars Alfredsson

2018;52(6) En svensk arbetsmiljöhistoria – Arbetsmiljöinstituten och företagshälsovården.
Författare: Eva Vingård, Kaj Elgstrand, Irene Jensen

2018;52(5) Systematiska kunskapsöversikter; 13. Suicide in the employed population: A review of epidemiology, risk factors and prevention activities.
Författare: Allison Milner, Anthony D LaMontagne

2018;52(4) Systematiska kunskapsöversikter; 12. Arbejdsrelaterede risikofaktorer for slidgigt i tommelens rodled
Författare: Christina Bach Lund, Sigurd Mikkelsen, Jane Frølund Thomsen

2018;52(3) 151. Occupational skin exposure to chemicals
Författare: Anneli Julander, Anders Boman, Gunnar Johanson, Carola Lidén

2018;52(2) Högtflygande risker. Variationer i arbetsvillkor, hälsa och säkerhetsklimat bland trafikpiloter i relation till säkerhetsklimat
Författare: Marika Melin, Emil Lager, Petra Lindfors

2018;52(1) The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals. 150. Silicon carbide
Författare: Merete D. Bugge, Vidar Skaug, Erik Bye

2017;51(8) Systematiska kunskapsöversikter; 11. Health Impacts of Workplace Heat on Persons with Existing Ill Health
Författare: Tord Kjellström & Bruno Lemke

2017;51(7) Systematiska kunskapsöversikter; 10. Occupational Heat Exposure
Författare: Kalev Kuklane & Chuansi Gao

2017;51(6) WBV 2017 - 6th International Conference on Whole-Body Vibration Injuries
Författare: Ed. Mats Hagberg

2017;51(5) Scientific Basis for Swedish Occupational Standards XXXV - Cutting fluid aerosols, Carbon monoxide
Författare: Ed. Johan Montelius

2017;51(4) Vetenskapligt Underlag för Hygieniska Gränsvärden 35 - Skärvätskeaerosol, Kolmonoxid
Författare: Ed. Johan Montelius

2017;51(3) Scientific Basis for Swedish Occupational Standards XXXIV
Författare: Ed. Johan Montelius

2017;51(2) Elolyckor i arbetet.
Författare: Lars-Gunnar Gunnarsson, Sara Thomée, Kristina Jakobsson

2017;51(1) Arbetsmiljö och prostatacancer
Författare: Anders Knutsson, Srmena Krstev

Kontakt

Arbete och hälsa
Box 414
405 30 Göteborg

Maila till oss

Redaktör:
Kjell Torén, Göteborg

Redaktion:
Maria Albin, Lund
Kristin Svendsen, Trondheim
Mathias Holm, Göteborg
Lotta Dellve, Stockholm
Roger Persson, Lund
Henrik Kolstad, Århus

Redaktionsassistent: 
Ulrika Sjödahl

Information till artikelförfattare

Vi tar emot artiklar inom olika områden.

Artikelmall i wordformat