Göteborgs universitet
Bild
Publikationer och rapporter vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Foto: Mostphotos

Publikationer och rapporter

Vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa produceras många olika publikationer, från vetenskapliga artiklar till populärvetenskapliga skrifter och vetenskapliga skriftserier.

Vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga skrifter och rapporter

Listor över våra forskares publikationer finns i Göteborgs universitets databas GUP. Du kan också hitta publikationer via forskarnas personliga sidor, via den aktuella forskargruppen, forskningsprojektet eller via forskningsområdet. 

Avhandlingar

Sök doktors- och licentiatavhandlingar 

Rapportserier, faktablad och böcker inom arbets- och miljömedicin

Skriftserien Arbete och hälsa

Arbete och Hälsa är en vetenskaplig skriftserie inom Arbets- och miljömedicin. (ISSN 0346-7821). I Arbete och Hälsa publiceras vetenskapliga originalarbeten, doktorsavhandlingar, kriteriedokument och litteraturöversikter som håller hög vetenskaplig kvalitet. Skriftserien har en bred målgrupp, från hälsa- och sjukvården till privata företag och olika myndigheter. 

Ladda ner tidigare rapporter och sök artiklar

Nedan hittar du de senast inlagda rapporterna. I databasen GUPEA finns alla utgåvor från senare år i elektronisk form. Där kan du kostnadsfritt ladda hem dem som pdf, samt beställa tryckta exemplar. Du kan också komma åt samtliga artiklar sorterade i datumordning. 

Senaste numren av Arbete och hälsa

Kontakt

Arbete och hälsa
Box 414
405 30 Göteborg

Maila till oss

Redaktör:
Kjell Torén, Göteborg

Redaktion:
Maria Albin, Lund
Kristin Svendsen, Trondheim
Mathias Holm, Göteborg
Lotta Dellve, Stockholm
Roger Persson, Lund
Henrik Kolstad, Århus

Redaktionsassistent: 
Ulrika Sjödahl

Information till artikelförfattare

Vi tar emot artiklar inom olika områden.

Artikelmall i wordformat