Göteborgs universitet
Länkstig

Om avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning

Här kan du läsa mer om avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning, bland annat om våra mål, samarbeten och vår forskningsmiljö.

Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning är en av fyra avdelningar vid Instruktionen för medicin. Här arbetar omkring 80 personer på avdelningen som har sina lokaler på Guldhedsgatan 10 A.

Vår forskning

Vi bedriver forskning inom ämnet reumatologi och inflammation. Vår verksamhet spänner från ren grundforskning och djurmodeller till klinisk forskning och rehabilitering av patienter. Verksamheten är indelad i flera olika forskargrupper. 
Våra forskargrupper 

Våra instrument och metoder

 • ImageStream (Amnis ImageStream Mk II system)
  Det här instrumentet kombinerar kvantitativ bildanalys och flödescytometri för att till exempel lokalisera och kvantifiera fördelningen av molekyler inne i eller mellan celler.
 • Micro-CT (Bruker Skyscan 1176)
  Det här instrumentet är en 3D röntgenutrustning för analys av bentäthet och lederosioner i främst mus och råtta (in vivo och ex vivo). Det finns också möjlighet att analysera andra vävnader ex vivo. Upplösningen är ner till 9µm.
 • Konfokal mikroskop (Carl Zeiss LSM 700 Laser Scanning Microscope)
  Det här instrumentet erbjuder studier av live cell imaging, 3D-imaging, spectral imaging, co-lokalisering, FRAP, FLIP m.m. Instrumentet har två detektionskanaler och fyra lasrar, frame rates upp till 512 x 512 pixels och ett 360° roterande scanning field och tillhörande inkubator vilket ger stor experimentell frihet för många olika typer av applikationer.
 • Flödescytometri FACS analysers (Lyric och Verse)
  De här instrumenten erbjuder analys av celler mha flödescytometri, Lyric med möjlighet att kombinera upp till 12 och Verse med upp till 8 flourochromer utöver FSC och SSC.
 • Flödescytometri-baserad cellsortering
  Det här instrumentet erbjuder möjlighet att isolera celler på populations- och singelcellnivå för vidare analys av till exempel transkriptom, BCR/TCR repertoire analys
 • Sahlgrenska akademins forskningsinfrastruktur Core Facilities

 • qPCR
  Ett instrument för kvantitativ bestämning av RNA nivåer i cellpopulationer alternativt singel-celler
 • CyTof/Helios
 • 10x Genomics
 • Sequencing

Våra mål

Det är att tillsammans med forskare inom andra områden bygga ett världsledande forskningscentrum för inflammatoriska sjukdomar med fokus på translationell forskning.

Nära samverkan med sjukvården

Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning har ett nära samarbete med reumatologkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset och med andra kliniker vid sjukhuset. Flera av våra forskare arbetar som specialistläkare vid dessa kliniker, vilket också är en av våra största tillgångar. En del av vår samverkan sker genom Kliniskt reumatologiskt forskningscentrum.

Genom den starka länken mellan våra laboratorier och kliniker kan vi snabbt omvandla resultaten från våra experiment till bättre behandlingsmetoder av våra patienter och utbildning av våra läkarstudenter. 

  Kliniskt reumatologiskt forskningscentrum (KRF) är den avdelning på reumatologkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, som utför klinisk forskning inom området reumatologi och inflammationssjukdomar.

   Ledord

  • patientsäkerhet
  • kvalitet
  • klinisk relevans

  Samarbeten
  Forskningen sker i nära samarbete med Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning vid Institutionen för Medicin, Sahlgrenska Akademin, GU. Kliniska studier utförs också i samarbete med andra forskare lokalt, nationellt och internationellt. Dessutom är KRF ett center för läkemedelsprövningar (Clinical Trial Unit, CTU) och utför randomiserade kontrollerade studier i samarbete med läkemedelsföretag. 

  Syfte 
  KRF:s uppgift är att underlätta för och stimulera till klinisk forskning genom att erbjuda infrastruktur för kliniska studier. KRF tillhandahåller utrustning för forskningsbesök, undersökningsrum, kontorsplatser för forskare och forskningsarkiv. Där finns anställd forskningskoordinator som samordnar studier, hjälper till med studieavtal och ger administrativt stöd till forskare, exempelvis vid tillståndsansökningar. Forskningssjuksköterskor administrerar studier, genomför forskningsbesök, tar och omhändertar prover. På KRF finns också forskningsansvarig vårdenhetsöverläkare och en forskningsläkare speciellt kopplad till företagssponsrade läkemedelsprövningar. 


  Våra samarbetsprojekt

  • Vi deltar i ett projekt som finansierat av stiftelsen för strategisk forskning (SSF) (8 årig projekt, 75 miljoner kronor). Detta är ett samarbetsprojekt mellan Chalmers tekniska universitet, Göteborgs universitet, Karolinska Institutet och fem företag (AstraZeneca, Camurus, Vironova, Evox, och Gothenburg Sensor Devices) för leverans av funktionellt RNA.
  • Sedan 2014 har vi haft ett nära samarbete med avdelningen för ”Avancerad Drug Delivery” vid AstraZeneca Göteborg för att använda exosomer för leverans av mRNA till specifika celler / vävnader. Projektet finansieras främst av AstraZeneca och Vinnova (Sveriges innovationsmyndighet).

  Utmärkelser

  Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning har blivit utsedd till "European Centre of Excellence of Rheumatology" 2017-2022 av EULAR (the European League Against Rheumatism). 
  Information om EULAR, the European League Against Rheumatism (in English)
   

  Jobba hos oss

  Är du forskare och vill ta nästa steget i din karriär? Vi erbjuder framstående forskningsmiljöer där du kan utvecklas. Hos oss bedrivs allt från preklinisk forskning i laboratoriemiljö, till klinisk forskning och studier på befolkningsnivå. Vi har ett nära samarbete med hälso- och sjukvården, ett stort internationell kontaktnät och är även kopplade till Core Facilities som tillhandahåller avancerad teknisk infrastruktur och kompetens för alla forskare.


  Därför ska du arbeta hos oss:

  Cecilia Engdahl (Forskare och docent, VR etableringsbidrag, 2019):
  – Det är en bred avdelning vilket innebär att det finns experter inom olika områden och alltid någon man kan vända sig till med frågor. Där finns även en väl fungerande infrastruktur både med en utvecklad maskinpark samt kollegor med kännedom både för frågeställning inom molekylär biologi, flödes cytometry, image stream, etc. Avdelningen är ett ställe man trivs på med kollegor som lyfter varandra, där man delar med sig av kunskap och där man hittar svar på frågor, ett ypperligt ställe för att bedriva akademisk forskning, säger Cecilia Engdahl.

  Cristina Magio (Forskare och ST-läkare, klinisk forskartjänst, Wallenberg Centre for Molecular and Translational Medicine, 2018):
  – At the Department, basic science researchers from all over the world and clinicians with interest in research work together in a stimulating and inspiring environment. One of the major strengths of the Department is indeed the continuous and productive collaboration with clinicians in the fields of rheumatology and immunology working at the Sahlgrenska University Hospital, one of the biggest hospitals in Scandinavia. Thanks to this tight collaboration, and to the infrastructures provided by the Department, researchers have the possibility to perform clinical trials as well as in vitro and in vivo studies. Weekly meetings, seminars and talks led by respected researchers in the field also contribute in making the Department, an inspiring place where to do research, says Cristina Magio.