Länkstig

Marianne Törner

Forskare

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 16A
41390 Göteborg
Rumsnummer
211B
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Marianne Törner

Marianne Törner är ledare för forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap.

Hennes forskning rör säkerhet i organisationer ur ett organisationspsykologiskt perspektiv. Fokus är särskilt på säkerhetsklimat och säkerhetskultur. Detta studeras i relation till arbetssäkerhet och patientsäkerhet, men även informationssäkerhet och flygrelaterad säkerhet.