Länkstig

Marianne Törner

Om Marianne Törner

Marianne Törner är ledare för forskargruppen Säkerhet, organisation och ledarskap.

Hennes forskning rör säkerhet i organisationer ur ett organisationspsykologiskt perspektiv. Fokus är särskilt på säkerhetsklimat och säkerhetskultur. Detta studeras i relation till arbetssäkerhet och patientsäkerhet, men även informationssäkerhet och flygrelaterad säkerhet.