Länkstig

Alex Cabral Dos Santos

Doktorand

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
4178

Om Alex Cabral Dos Santos

Jag är intresserad av de biogeokemiska processerna i kust- och oceaniska ekosystem och hur de fungerar under naturliga och antropogena förhållanden.