Bild
Blommande plankton och hoppkräftor.
Foto: Erik Selander
Länkstig

Signals in the Sea – pelagisk kemisk ekologi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för marina vetenskaper

Kort beskrivning

Signals in the Sea studerar de kemiska signalerna mellan marina organismer i öppna vatten.

Vi isolerar och identifierar signalmolekyler, undersöker hur de sänds ut, samt undersöker vilken effekt de har på de mottagande organismerna och i det pelagiska ekosystemet.

Forskningsgruppen är tvärvetenskaplig, där kemister och biologer arbetar tillsammans med samma forskningsfrågor.

Forskningsgruppens medlemmar

Mats Andersson, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Josephine Bøgeskov GrønningCentre for Ocean Life, DTU AQUA Denmark

Jenny Lindström, Göteborgs universitet

Kristie Rigby, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Fredrik RyderheimCentre for Ocean Life, DTU AQUA Denmark

Erik Selander, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

 

Mer om Signals in the Sea

Den svenska sidan är under uppbyggnad. Vänligen besök den engelska sidan för mer information om forskargruppen.