Länkstig

Lara Maleen Beckmann

Doktorand

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Tjärnö marina laboratorium, Laboratorievägen 10
45296 Strömstad
Postadress
Tjärnö marina laboratorium
452 96 Strömstad

Om Lara Maleen Beckmann

Mitt PhD fokuserar på ekologi och reproduktion av kallvattenkoraller (Cnidaria) och svampdyr (Porifera). Dessa djur bildar livsviktiga livsmiljöer i djuphavsekosystem och stödjer en stor mångfald av marint liv. Jag kombinerar olika morfologiska och molekylära verktyg för att få en heltäckande överblick över reproduktionsstrategier och livshistorier hos utvalda arter.

Hur livshistorier ser ut i djuphavet är i stort sett okänt, och forskare har precis börjat avslöja mångfalden och betydelsen av dessa ekosystem. Det är dock avgörande att studera dessa, särskilt när det gäller regionala förvaltningsstrategier och upprättande av skyddade områden för att bibehålla fungerande ekosystem trots ökande mänskligt skapade miljöförändringar.

Här är det viktigt att undersöka grundläggande frågor för att dra slutsatser om motståndskraft och anpassningsförmåga hos dominerande arter. Hur reproducerar och rekryterar koraller och svampdyr på djupt vatten? Hur långt sprids avkomman över havsbotten och hur bibehåller populationer rumslig anslutning?

Tidigare arbetade jag vid universitetet i Bergen i Norge, där jag arbetade med hydrozoans taxonomi och ekologi – en grupp relaterad till koraller med komplexa och mångskiftande livshistorier. Jag använde främst ett integrerat tillvägagångssätt för att studera arternas mångfald och avslöja saknade livsstadier.