Länkstig

Doris Björling

Doktorand

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
4171

Om Doris Björling

Fylumet Cnidaria huserar flera allmänt kända taxa. Det vore en utmaning att hitta någon som inte känner till koraller och anemoner (klass Anthozoa) eller äkta maneter (klass Schyphozoa). Så är inte fallet med Hydrozoa. Trots att antalet svenska arter inom Hydrozoa är flera gånger fler än Anthozoa och Schyphozoa tillsammans, kan det vara svårt att hitta någon som hört talas om dem. Kanske reflekterar okunskapen att Svenska hydrozoer fått väldigt lite uppmärksamhet från forskarhåll de senaste 120 åren.

Mitt doktorandprojekt, HYDROINS, finansierat av svenska artprojektet, kommer belysa Hydrozoa genom att inventera Anthoathecata, en av två stora ordningar i klassen. Under projektet kommer jag undersöka museisamlingar och nytt material från typlokaler och från svenska kusthabitat och sjöar. Genom att använda en kombination av morfologiska och molekylära metoder (förenande taxonomi) kommer jag utvärdera den befintliga artlistan och skapa en geo-taggad referenssamling för förvaring på Naturhistoriska museet i Göteborg. Arbetet kommer även generera publikt tillgängliga DNA-streckkoder och beskrivning av nya arter.