Länkstig

Johan Severinson

Doktorand

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Medicinaregatan 7B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
4178

Om Johan Severinson

Jag arbetar i "Zorro-gruppen" med att undersöka fleråriga algmattor som framför allt består av sågtång (Fucus serratus) och gaffeltång (Furcellaria lumbricalis). Dessa algmattor är problematiska då de motverkar återhämtning och restaureringsåtgärder av ålgräs (Zostera marina). Min forskning undersöker mattornas ursprung och konnektivitet, med hjälp av genetik och orthofotografering, men även deras ekologi genom att undersöka deras tillhörande fauna och jämföra den med faunan hos fastsittande alger samt ålgräs.