Länkstig

Simon Henriksson

Projektassistent

Institutionen för marina
vetenskaper
Besöksadress
Carl Skottsbergs gata 22 B
41319 Göteborg
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Projektassistent

Tjärnö marina
laboratorium
Besöksadress
Tjärnö
45296 Strömstad
Postadress
Tjärnö
45296 Strömstad

Om Simon Henriksson

Projektassistent inom marin populationsgenetik vid Tjärnö Marina Laboratorium. Min forskning undersöker populationsstrukturen hos torsk i svenska vatten med hjälp av genetiska metoder, med målet att beskriva:

  • den geografiska fördelningen av olika torskekotyper
  • anpassningar till lokala miljöförhållanden, och
  • förekomsten av genetiskt distinkta lokala populationer.