Göteborgs universitet
Bild

Fortbildning för rektorer

Fortbildningens syfte är att bidra till att rektorer får kunskaper och kompetens som ökar förutsättningarna att utöva ett pedagogiskt ledarskap i relation till lärares undervisning och elevernas möjligheter att nå de nationella målen. Det teoretiska men även det verksamhetsnära innehållet riktas mot att stödja rektors pedagogiska ledarskap. Genom att undersöka, analysera och tolka insamlad empiri kring olika aspekter av den egna verksamheten identifieras olika förbättringsområden. Allt i syfte att påverka elevernas lärmiljö, undervisningsprocesser och kunskapsutveckling.