Bild
studenter sitter  på trappa utomhus
Länkstig

Pedagogik, kandidatprogram

Program
S1PED
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L94B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Pedagogik är ett brett forsknings- och utbildningsfält med fokus på lärande, utveckling, socialisering, uppfostran, undervisning, utbildning och bildning. Kandidatprogrammet i pedagogik ger en god grund för att kunna bidra med relevant kompetens inom flera sektorer. Genom valbara kurser påverkar studenten sin egen utbildningsprofil. Programmet förbereder även för vidare studier på avancerad nivå inom fältet, vilket i sin tur ger möjlighet att söka en forskarutbildning. Utbildningen ges på helfart, dagtid, med antagning till höstterminen.

Om utbildningen

Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder
och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och
systemnivå. Pedagogik är ett brett kunskapsområde med fokus på frågor
som är grundläggande för det växande kunskapssamhället.

Innehåll

I programmet får du möta centrala pedagogiska teorier och aktuell forskning. Innehållet berör individers livslånga lärande, betydelsen av olika utbildningsinitiativ för demokrati, samhällsutveckling och politiska strävanden på nationell och internationell nivå, liksom hur utbildning kan relateras till makt och social differentiering.

Genom programmet får du lära dig att planera, genomföra, leda och utvärdera projekt. Du får också utveckla användbara färdigheter som till exempel att utreda, kartlägga, organisera, analysera, kommunicera, arbeta mot en deadline och att samarbeta.

Under utbildningens fjärde termin väljer du själv vilka kurser du vill läsa. Det ger dig möjlighet att profilera din utbildning i önskad riktning. Du kan läsa kurser utomlands, vid Göteborgs universitet eller annat lärosäte i Sverige. Göteborgs universitet har samarbetsavtal med många universitet världen över.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Vidare studier
Programmet förbereder för vidare studier på avancerad nivå och efter genomförd masterutbildning är du behörig att studera vidare på forskarnivå. Vi erbjuder ett gediget masterprogram i pedagogik med fördjupning i någon av tre inriktningar: pedagogik, specialpedagogik eller utbildningsledarskap. Andra masterprogram som erbjuds vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten är de inom utbildningsvetenskaplig forskning, barn- och
ungdomsvetenskap, och informationsteknologi- och lärande, 

Arbetsområden
Programmet riktar sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med frågor som rör pedagogik, pedagogisk utveckling, kommunikation och ledarskap. Pedagogisk kompetens och expertis är relevant inom många branscher och sektorer. Frågor om hur kunskap och kompetens skapas, utvecklas, används och organiseras är betydelsefulla för arbetslivet i både privat och offentlig sektor. Programmet förbereder dig för arbetsuppgifter som exempelvis handläggning, utredning, kommunikation och projektledning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Studier utomlands

Som student på Utbildningsvetenskapliga fakulteten har du goda möjligheter till utbytesstudier på universitet både inom och utanför Europa. Du har även möjlighet att söka utbyte via universitetsgemensamma avtal. Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten kan du vända dig till personal på International Student Office för vägledning om utbytesstudier.