Navigate to video:
Video (02:10)
Bild
Länkstig

Pedagogik, kandidatprogram

Program
S1PED
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G94A

Kort om programmet

Pedagogik behandlar frågor som rör lärande, utveckling, socialisering, uppfostran, undervisning, utbildning och bildning – både inom och utanför skola och utbildningssystem. Kandidatprogrammet i pedagogik erbjuder kunskaper och färdigheter som är relevanta när omvärlden är i en process av ständig förändring. Programmet skapar därmed förutsättningar för att kunna bidra med relevant kompetens inom flera sektorer. Programmet förbereder även för vidare studier på avancerad nivå. Utbildningen ges på helfart, dagtid, med antagning till höstterminen.

Om utbildningen

Pedagogik är ett brett forsknings- och utbildningsfält med fokus på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället. Pedagogikforskningen behandlar frågor om hur förändringar sker och hur kunskap sprids, reproduceras och utvecklas – i samhället, skolan, arbetslivet och vardagen.

I programmet får du möta centrala pedagogiska teorier och aktuell forskning. Du lär dig att argumentera och reflektera om olika teorier och begrepp samt att arbeta med olika metoder och arbetssätt för att systematiskt utvärdera, analysera och sammanställa komplex information.

Under programmets olika kurser får du möta teman som är centrala inom det pedagogiska kunskapsområdet:

 • hur utbildning kan relateras till makt och social differentiering
 • pedagogisk psykologi, kommunikation och lärande
 • bedömning och validering av kunskaper och kompetenser
 • ledarskap och förändring i organisationer
 • vetenskapsteori och metod
 • retorik, samt
 • komparativ pedagogik.

Under utbildningens fjärde termin väljer du själv vilka kurser du vill läsa. Det ger dig möjlighet att profilera din utbildning i önskad riktning. Du kan läsa kurser utomlands, vid Göteborgs universitet eller annat lärosäte i Sverige. Göteborgs universitet har samarbetsavtal med många universitet världen över.

Du kan den fjärde terminen söka en praktikkurs: "Kvalificerad arbetspraktik med utbildningsvetenskapligt fokus", som sträcker sig över en hel termin där du kan tillbringa 17 veckor i en verksamhet.

Programmet avslutas med ett självständigt arbete där du under en termin fördjupar dig inom pedagogiska frågor och områden som intresserar dig.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Vidare studier
Programmet förbereder för vidare studier på avancerad nivå och efter genomförd masterutbildning är du behörig att studera vidare på forskarnivå. Vi erbjuder ett gediget masterprogram i pedagogik med fördjupning i någon av tre inriktningar: pedagogik, specialpedagogik eller utbildningsledarskap. Andra masterprogram som erbjuds vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten är de inom utbildningsvetenskaplig forskning, barn- och
ungdomsvetenskap, informationsteknologi- och lärande samt utbildning för hållbar utveckling.

Arbetsområden
Programmet riktar sig till dig som är intresserad av och vill arbeta med frågor som rör pedagogik, pedagogisk utveckling, kommunikation och ledarskap. Pedagogisk kompetens och expertis är relevant inom många branscher och sektorer. Frågor om hur kunskap och kompetens skapas, utvecklas, används och organiseras är betydelsefulla för arbetslivet i både privat och offentlig sektor. Programmet förbereder dig för arbetsuppgifter som exempelvis handläggning, utredning, kommunikation och projektledning.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i form av 

 • föreläsningar 
 • seminarier
 • grupparbeten 
 • projektarbeten 
 • skrifliga och muntliga examinationer
 • kontakter med olika verksamheter av relevans för det pedagogiska kunskapsområdet.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Studier utomlands

Som student vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten har du goda möjligheter till utbytesstudier på universitet både inom och utanför Europa. Du har även möjlighet att söka utbyte via universitetsgemensamma avtal. Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten kan du vända dig till personal på International Student Office för vägledning om utbytesstudier.