Bild
studenter sitter  på trappa utomhus
Länkstig

Pedagogik, kandidatprogram

Program
S1PED
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L94B

Kort om programmet

Pedagogik är ett brett forsknings- och utbildningsfält med fokus på lärande, utveckling, socialisering, uppfostran, undervisning, utbildning och bildning. Programmet är utformat så att det ger studenten kunskaper och färdigheter för vidare studier på avancerad nivå och forskarnivå inom ämnet pedagogik men bör även kunna leda till anställningsbarhet direkt. Programmet ges på helfart dagtid med antagning till hösttermin.

Om utbildningen

Pedagogik behandlar frågor om hur kunskaper, färdigheter, attityder
och förhållningssätt utvecklas och påverkas på individ-, grupp- och
systemnivå. Pedagogik är ett brett kunskapsområde med fokus på frågor
som är grundläggande för det växande kunskapssamhället.

Innehåll

I programmet får du möta centrala pedagogiska teorier och aktuell
forskning. Innehållet kretsar kring utbildning och kompetensutveckling
knutet till individers livslånga lärande, betydelsen av olika
utbildningsinitiativ för demokrati, samhällsutveckling och politiska
strävanden på nationell och internationell nivå, liksom hur utbildning
är relaterad till makt och social differentiering.

I projektform får du lära dig hur man planerar, genomför, leder och utvärderar projekt. Du får också utveckla generiska färdigheter som till exempel att
utreda, kartlägga, organisera, analysera, kommunicera, arbeta mot en
deadline och att samarbeta.

Under utbildningens fjärde termin väljer du själv vilka kurser du
vill läsa. Det ger dig möjlighet att profilera din utbildning i önskad
riktning. Du kan läsa kurser utomlands, vid Göteborgs universitet eller
annat lärosäte i Sverige.

Göteborgs universitet har samarbetsavtal med många universitet världen över.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Vidare studier
Programmet förbereder för vidare studier på avancerad nivå och efter genomförd masterutbildning är du behörig att studera vidare på forskarnivå. Vi erbjuder ett gediget masterprogram i pedagogik med fördjupning i någon av tre inriktningar: pedagogik, specialpedagogik eller utbildningsledarskap. Andra masterprogram som erbjuds vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten är de inom Utbildningsvetenskaplig forskning, Barn- och
ungdomsvetenskap, och Informationsteknologi- och lärande, 

Arbetsområden
Programmet riktar sig till dig som är intresserad av och vill arbeta
med frågor som rör pedagogik, pedagogisk utveckling, kommunikation och
ledarskap. Behovet av pedagogisk kompetens och expertis ökar i
samhället. Frågor om hur kunskap och kompetens skapas, utvecklas,
används och organiseras är betydelsefulla för arbetslivet i både privat
och offentlig sektor.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.  I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar  och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Studier utomlands

Vill du plugga eller praktisera utomlands? Genom att studera utomlands i en annan akademisk miljö eller förlägga delar av din praktik eller verksamhetsförlagda utbildning (VFU) utomlands, kan du få du nya perspektiv och ökad förståelse för andra samhällen och kulturer.
Som student på Utbildningsvetenskapliga fakulteten har du stora möjligheter till utbytesstudier på universitet både inom och utom Europa. Du har även möjlighet att söka utbyte via universitetsgemensamma avtal. Vilka universitet du kan göra en utbytestermin eller praktikkurs eller VFU-period vid, och när, beror på vilket program du går och inom vilket ämnesområde du studerar.
Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten kan du vända dig till personal på International Student Office för vägledning om utbytesstudier.