Bild
Lärare och studenter i klassrum
Länkstig

Utländska lärare och akademikers vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarutbildning eller ämnesutbildning och vill arbeta som lärare i Sverige? Har du fått en hänvisning från Skolverket gällande lärarbehörighet? Då kan du genom ULV komplettera din utbildning för att nå svensk lärarbehörighet.

ULV är en kompletterande utbildning som syftar till att ta tillvara kompetensen hos lärare med utländsk utbildning. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller kurser i svenska skolämnen. Studierna leder till behörighet för anställning inom den svenska skolan.

Behörighet

 • En avslutad utländsk lärarexamen eller en generell examen i ett svenskt skolämne. Utbildningen ska motsvara minst två år på postgymnasial nivå.
 • Godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. 

Dessutom krävs det att:

 • De kompletterande studierna inom ULV omfattar maximalt 120 hp.
 • Göteborgs universitet kan erbjuda de kurser och inriktningar som behövs för sökt komplettering.

Inför antagning till ULV ingår ett språkligt inplaceringstest i svenska. Mer information och datum för testet finns under rubriken ”Språkligt inplaceringstest”.

Utbildningen

Om du blir antagen till ULV upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser som krävs för att nå aktuell komplettering. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller ämnesstudier.

Utbildningen kan maximalt omfatta fyra terminer på helfart alternativt åtta terminer på halvfart. Eventuell introduktionskurs i svenska tillkommer.

Utbildningen varierar i längd beroende på dina tidigare studier och den komplettering du är antagen mot. Utbildningen får som mest omfatta 120 högskolepoäng

Studierna inom de lärarförberedande kurserna genomförs på halvfart (50%) med regelbundna campusträffar. Kommunikation mellan träffarna sker via nätet. Ämnesstudier genomförs vanligtvis som campusförlagda helfartsstudier.

Observera att det kan vara svårt för Göteborgs universitet att ordna VFU-placeringar i kommuner utanför Göteborgsregionen om avtal inte finns sedan tidigare. Särskilt svårt är det är hitta VFU-placeringar i kommuner i närheten av andra lärosäten med lärarutbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

De flesta studenter i ULV genomför VFU. VFU gör du på en skola eller förskola (beroende på inriktningen av dina studier) för att lära dig verksamheten och vad läraryrket innebär. Observera att Göteborgs universitet i regel VFU-placerar lärarstudenter i kommuner som ingår i Göteborgsregionen (GR). Göteborgs universitet kan inte garantera VFU-placeringar på orter utanför GR. Detta innebär att du behöver vara beredd på att resa till Göteborg eller annan kommun i GR när du genomför VFU inom utbildningen.

Om du arbetar som lärare-eller förskollärare har du under vissa förutsättningar möjlighet att genomföra VFU i den egna tjänsten.

Du kan göra VFU i egen tjänst om:

• du har en anställning som undervisande lärare i rätt årskurser och
  ämnen
• skolan kan erbjuda en handledare som är behörig lärare i dina ämnen
• tjänsten är på minst 50%

Exempel 1
Om du vill bli behörig att undervisa i engelska i åk 7-9 och gymnasiet måste du undervisa i engelska i någon av årskurserna 7-9 eller gymnasiet för att kunna göra VFU i egen tjänst.

Exempel 2
Om du fått en kompletteringshänvisning från Skolverket för att nå legitimation som ämneslärare i biologi, ska du vara verksam i årskurs 7-9 eller gymnasieskolan i biologi.

Kompletteringshänvisning från Skolverket

Utbildningsinformation

 • Startperiod: HT23
 • Undervisningsform: Campusförlagd utbildning
 • Studietakt: blandad
 • Undervisningsspråk: svenska
 • Särskilda behörighetskrav:
 • Genomfört inplaceringstest
 • Angiven komplettering får maximalt omfatta 120 hp

Komplettering mot utökad behörighet i ett eller flera ämnen

Utbildningsinformation

 • Startperiod: HT23
 • Undervisningsform: Campusförlagd utbildning
 • Studietakt: blandad
 • Undervisningsspråk: svenska
 • Särskilda behörighetskrav:
 • Genomfört inplaceringstest
 • Särskilda krav som är specifika för ämnet man söker komplettering mot
 • Angiven komplettering får maximalt omfatta 120 hp

Kompletterande förskollärarutbildning

Utbildningsinformation

 • Startperiod: HT23
 • Undervisningsform: campusförlagd utbildning
 • Studietakt: blandad
 • Undervisningsspråk: svenska
 • Särskilda behörighetskrav: 
 • genomfört inplaceringstest
 • förskollärarexamen på akademisk nivå
 • ämnesstudierna måste vara tillräckligt omfattande så att max 120 hp behöver kompletteras inom ULV.

Kompletterande grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem

Utbildningsinformation

 • Startperiod: HT23
 • Undervisningsform: campusförlagd utbildning
 • Studietakt: blandad
 • Undervisningsspråk: svenska
 • Särskilda behörighetskrav: 
 • genomfört inplaceringstest
 • lärarexamen i ett praktiskt-estetiskt svenskt skolämne
 • ämnesstudierna måste vara tillräckligt omfattande så att max 120 hp behöver kompletteras inom ULV.

Kompletterande ämneslärarutbildning

Utbildningsinformation

 • Startperiod: HT23
 • Undervisningsform: Campusförlagd utbildning
 • Studietakt: blandad
 • Undervisningsspråk: svenska
 • Särskilda behörighetskrav:
 • genomfört inplaceringstest,
 • ämneslärarexamen på akademisk nivå med minst ett ämne som motsvarar ett svenskt skolämne i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan, eller
 • minst motsvarande kandidatexamen (Bachelor) med minst ett ämne som motsvarar ett svenskt skolämne i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan,
 • ämnesstudierna måste vara tillräckligt omfattande så att max 120 hp behöver kompletteras inom ULV.

Ämnesinriktningar som går att komplettera via ULV

 • Arabiska
 • Bild
 • Biologi
 • Dans
 • Engelska
 • Filosofi
 • Franska
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Japanska
 • Juridik
 • Kemi
 • Kinesiska
 • Latin
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Ryska
 • Samhällskunskap
 • Slöjd
 • Sociologi
 • Spanska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teater
 • Teknik
 • Tyska

Ämnen som endast finns i grundskolan

 • Hem- och konsumentkunskap och slöjd

Ämnen som endast finns i gymnasieskolan

 • Filosofi
 • Företagsekonomi
 • Juridik
 • Latin
 • Naturkunskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Sociologi

Komplettering i ett ämne som enbart finns i gymnasieskolan kan innebära lång resväg i samband med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Detta gäller även om kompletteringen omfattar ämnet engelska.

Undantagna ämnen

I ULV vid Göteborgs universitet kan du inte läsa mot en examen i så kallade vissa ämnen.

Se vilka ämnen detta gäller

Du kan endast läsa mot en ämneslärarexamen i språk som ges upp till 90 hp vid Göteborgs universitet.

Se vilka språk detta gäller

Vid ett större antal sökande kan urval komma att bli aktuell för antagning i ett flertal ämnen. Du kan läsa mer om vilka urvalskriterier som tillämpas under Beslut: föreskrifter gällande behörighet, antagning och urval. Komplettering i ett ämne som enbart finns i gymnasieskolan kan innebära lång resväg i samband med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 

Inför antagning till ULV ingår ett språkligt inplaceringstest i svenska. För att kunna genomföra provet krävs godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. Syftet med inplaceringstestet är att pröva den sökandes språkförmåga i relation till den sökta utbildningen. Resultatet på testet avgör utformningen av den individuella studieplanen.

I inplaceringstestet testas både muntliga och skriftliga förmågor.

Inplaceringstestet inför antagning till VT24

I november kommer sökande till ULV att bjudas in till ett digitalt informationsmöte om inplaceringstestet.

Inplaceringstestet kommer att vara uppdelat på två delar:

21/11 äger det muntliga testet rum. Varje person som deltar på testet kommer att göra det muntliga testet i mindre grupp, under en timme någon gång mellan kl. 09:00 och 16:00. Det muntliga testet kommer att ske digitalt.

De studenter vars resultat på det muntliga testet visar att de behöver mer kunskaper i svenska, får läsa kursen SVA102 Språkintroduktion till akademiska studier.

De studenter som blir godkända på det muntliga testet går vidare till ett skriftligt test.

23/11 kl. 09:00-12:00 kommer det skriftliga testet att äga rum. Det skriftliga testet kommer att ske digitalt.

De studenter vars resultat på det skriftliga testet visar att de behöver mer kunskaper i svenska får läsa kursen SVA102 Språkintroduktion till akademiska studier.

De studenter som är godkända på både det muntliga och det skriftliga testet, läser inte kursen SVA102 Språkintroduktion till akademiska studier.

De studenter som inte gör det språkliga inplaceringstestet läser kursen SVA102 Språkintroduktion till akademiska studier.

I kursen SVA102 Språkintroduktion till akademiska studier ingår delkurser om muntlig färdighet i akademiska sammanhang liksom att läsa och skriva akademisk text, med målet att stötta studenterna i att utveckla dessa färdigheter. Detta ger studenterna en möjlighet till fördjupning inom det språk som brukas inom utbildningen och skolan. Kursen är på heltid under första terminen.

Kontakt

Antagning/studievägledning

E-post: ulv@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid: måndagar kl. 14-16

Digitala besök eller besök på plats bokas via: ulv@gu.se

Besöksadress: Skolgatan 2
Postadress: Box 135, 405 30 Göteborg

Video (2:08)
Påverka framtiden - bli ämneslärare via ULV!

Studentportalen

Du som är antagen till ULV får aktuell information på Studentportalen.

Ansökan

Ansökan görs via ULV:s nationella webb.