Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Lärare och studenter i klassrum
Länkstig

Utländska lärare och akademikers vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarutbildning eller ämnesutbildning och vill arbeta som lärare i Sverige? Har du fått en hänvisning från Skolverket gällande lärarbehörighet? Då kan du genom ULV komplettera din utbildning för att nå svensk lärarbehörighet.

ULV är en kompletterande utbildning som syftar till att ta tillvara kompetensen hos lärare med utländsk utbildning. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller kurser i svenska skolämnen. Studierna leder till behörighet för anställning inom den svenska skolan.

Behörighet

 • En avslutad utländsk lärarexamen eller en generell examen i ett svenskt skolämne. Utbildningen ska motsvara minst två år på postgymnasial nivå.
 • Godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. 

Dessutom krävs det att:

 • De kompletterande studierna inom ULV omfattar maximalt 120 hp.
 • Sökande har genomgått ett språkligt inplaceringstest. Se information under rubriken ”Språkligt inplaceringstest”.
 • Göteborgs universitet kan erbjuda de kurser och inriktningar som behövs för sökt komplettering.

Utbildningen

Om du blir antagen till ULV upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser som krävs för att nå aktuell komplettering. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller ämnesstudier.

Utbildningen kan maximalt omfatta fyra terminer på helfart alternativt åtta terminer på halvfart. Eventuell introduktionskurs i svenska tillkommer.

Utbildningen varierar i längd beroende på dina tidigare studier och den komplettering du är antagen mot. Utbildningen får som mest omfatta 120 högskolepoäng

Studierna inom de lärarförberedande kurserna genomförs på halvfart (50%) med regelbundna campusträffar. Kommunikation mellan träffarna sker via nätet. Ämnesstudier genomförs vanligtvis som campusförlagda helfartsstudier.

Observera att det kan vara svårt för Göteborgs universitet att ordna VFU-placeringar i kommuner utanför Göteborgsregionen om avtal inte finns sedan tidigare. Särskilt svårt är det är hitta VFU-placeringar i kommuner i närheten av andra lärosäten med lärarutbildning.

Ingen antagning i engelska VT22

Vårterminen 2022 tar ULV vid Göteborgs universitet inte emot ansökningar som gäller kompletterande studier för behörighet i engelska. Detta gäller både personer som har fått en kompletteringshänvisning från Skolverket och personer som önskar läsa mot en svensk lärarexamen. På den nationella hemsidan för ULV  finns information om vilka utbildningen och inriktningar som övriga medverkande lärosäten erbjuder.

 

Kompletteringshänvisning från Skolverket

Utbildningsinformation

 • Startperiod: VT22
 • Undervisningsform: Campusförlagd utbildning
 • Studietakt: blandad
 • Undervisningsspråk: svenska
 • Särskilda behörighetskrav:
 • Genomfört inplaceringstest
 • Angiven komplettering får maximalt omfatta 120 hp

Komplettering mot utökad behörighet i ett eller flera ämnen

Utbildningsinformation

 • Startperiod: VT22
 • Undervisningsform: Campusförlagd utbildning
 • Studietakt: blandad
 • Undervisningsspråk: svenska
 • Särskilda behörighetskrav:
 • Genomfört inplaceringstest
 • Särskilda krav som är specifika för ämnet man söker komplettering mot
 • Angiven komplettering får maximalt omfatta 120 hp

Kompletterande ämneslärarutbildning

Utbildningsinformation

 • Startperiod: VT22
 • Undervisningsform: Campusförlagd utbildning
 • Studietakt: blandad
 • Undervisningsspråk: svenska
 • Särskilda behörighetskrav:
 • genomfört inplaceringstest,
 • ämneslärarexamen på akademisk nivå med minst ett ämne som motsvarar ett svenskt skolämne i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan, eller
 • minst motsvarande kandidatexamen (Bachelor) med minst ett ämne som motsvarar ett svenskt skolämne i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan,
 • ämnesstudierna måste vara tillräckligt omfattande så att max 120 hp behöver kompletteras inom ULV.

Ämnesinriktningar som går att komplettera via ULV

 • Bild
 • Biologi
 • Dans
 • Engelska (OBS! Ingen antagning VT22)
 • Filosofi
 • Franska
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Juridik
 • Kemi
 • Latin
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Slöjd
 • Sociologi
 • Spanska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teater
 • Teknik
 • Tyska

Ämnen som endast finns i grundskolan

 • Hem- och konsumentkunskap och slöjd

Ämnen som endast finns i gymnasieskolan

 • Filosofi
 • Företagsekonomi
 • Juridik
 • Latin
 • Naturkunskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Sociologi

Komplettering i ett ämne som enbart finns i gymnasieskolan kan innebära lång resväg i samband med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Detta gäller även om kompletteringen omfattar ämnet engelska.

Undantagna ämnen

I ULV vid Göteborgs universitet kan du inte läsa mot en examen i så kallade vissa ämnen.

Se vilka ämnen detta gäller

Du kan endast läsa mot en ämneslärarexamen i språk som ges upp till 90 hp vid Göteborgs universitet.

Se vilka språk detta gäller

Vid ett större antal sökande kan urval komma att bli aktuell för antagning i ett flertal ämnen. Du kan läsa mer om vilka urvalskriterier som tillämpas under rubriken Tillträdeskrav. Komplettering i ett ämne som enbart finns i gymnasieskolan kan innebära lång resväg i samband med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 

Det ingår ett obligatoriskt språkligt inplaceringstest i svenska. För att kunna genomföra provet krävs godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. Syftet med inplaceringstestet är att pröva den sökandes språkförmåga i relation till den sökta utbildningen. Resultatet på testet avgör utformningen av den individuella studieplanen.

I inplaceringstestet testas både muntliga och skriftliga förmågor. 

Inplaceringstestet inför antagning till VT22

Inför inplaceringstestet kommer sökande att bjudas in till ett informationsmöte om inplaceringstestet.

Inplaceringstestet kommer att vara uppdelat på två dagar:

23/11 äger det muntliga testet rum. Varje person som deltar på testet kommer att göra det muntliga testet en timme vardera, någon gång mellan kl. 09:00 och 16:00. Det muntliga testet kommer att ske digitalt.

24/11 kl. 09:00-12:00 kommer det skriftliga testet att äga rum. Det skriftliga testet kommer att ske digitalt.

Observera att både det skriftliga och muntliga testet måste göras för att inplaceringsprovet ska betraktas som genomfört.

De studenter vars resultat på inplaceringstestet visar att de behöver mer kunskaper i svenska får läsa kursen Språkintroduktion till akademiska studier (SVA102). I SVA102 ingår delkurser om muntlig färdighet i akademiska sammanhang liksom att läsa och skriva akademisk text, med målet att stötta studenterna i att utveckla dessa färdigheter. Detta ger studenterna en möjlighet till fördjupning inom svenska språket som brukas inom utbildningen och skolan. Kursen är på heltid.

Kontakt

Antagning/studievägledning

Besöksadress: Skolgatan 2
Postadress: Box 135, 405 30 Göteborg

E-post: ulv@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid: onsdagar kl. 13-15

Telefontiden kommer att vara stängd v. 49 - v. 1

Drop-in besökstid inställd tillsvidare.

Video (2:08)
Påverka framtiden - bli ämneslärare via ULV!

Studentportalen

Du som är antagen till ULV får aktuell information på Studentportalen.

Ansökan

Ansökan görs via ULV:s nationella webb.

Ansökan inför vårterminen 2022 är öppen mellan den 15 september och 15 oktober 2021.

På ULV:s nationella hemsida hittar du mer information om utbildningen.