Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Lärare och studenter i klassrum
Länkstig

Utländska lärare och akademikers vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarutbildning eller ämnesutbildning och vill arbeta som lärare i Sverige? Då kan du genom ULV komplettera din utbildning för att nå svensk lärarbehörighet.

Behörighet

För att antas till ULV krävs en utländsk lärarexamen eller en generell examen i ett svenskt skolämne. Utbildningen ska motsvara minst två år på postgymnasial nivå. Det krävs dessutom att du har godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. För att antagning ska vara möjlig krävs även att Göteborgs universitet kan erbjuda de kurser som behövs för sökt komplettering.

Utbildningen

Om du blir antagen till ULV upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser som krävs för att nå aktuell komplettering. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller ämnesstudier.

Utbildningen kan maximalt omfatta fyra terminer på helfart alternativt åtta terminer på halvfart. Eventuell introduktionskurs i svenska tillkommer.

Utbildningen varierar i längd beroende på dina tidigare studier och den komplettering du är antagen mot. Utbildningen får som mest omfatta 120 högskolepoäng

Studierna inom de lärarförberedande kurserna genomförs på halvfart (50%) med regelbundna campusträffar. Kommunikation mellan träffarna sker via nätet. Ämnesstudier genomförs vanligtvis som campusförlagda helfartsstudier.

Begränsad antagning till ULV VT21

ULV vid Göteborgs universitet kommer endast att kunna anta sökande med kompletteringshänvisning från Skolverket VT21. Kompletteringshänvisningen skall syfta till att personen ska nå legitimation genom kompletterande högskolestudier.

Ansökningar för att läsa mot antingen en svensk en lärarexamen eller utökad behörighet kommer inte att behandlas.

 

Kompletteringshänvisning från Skolverket

Utbildningsinformation

 • Startperiod: HT20
 • Undervisningsform: Campusförlagd utbildning
 • Studietakt: blandad
 • Undervisningsspråk: svenska
 • Särskilda behörighetskrav:
 • Genomfört inplaceringsprovet.
 • Angiven komplettering får maximalt omfatta 120 hp

Kompletterande ämneslärarutbildning

Utbildningsinformation

 • Startperiod: HT20
 • Undervisningsform: Campusförlagd utbildning
 • Studietakt: blandad
 • Undervisningsspråk: svenska
 • Särskilda behörighetskrav:
 • genomfört inplaceringsprovet,
 • ämneslärarexamen på akademisk nivå med minst ett ämne som motsvarar ett svenskt skolämne i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan, eller
 • minst motsvarande kandidatexamen (Bachelor) med minst ett ämne som motsvarar ett svenskt skolämne i grundskolans årskurs 7–9 eller i gymnasieskolan,
 • ämnesstudierna måste vara tillräckligt omfattande så att max 120 hp behöver kompletteras inom ULV.

Ämnesinriktningar som går att komplettera via ULV

 • Bild
 • Biologi
 • Dans
 • Engelska (efter ett särskilt diagnostiskt prov)
 • Filosofi
 • Franska
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Geografi
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Juridik
 • Kemi
 • Latin
 • Matematik
 • Musik
 • Naturkunskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Slöjd
 • Sociologi
 • Spanska
 • Svenska
 • Svenska som andraspråk
 • Teater
 • Teknik
 • Tyska

Ämnen som endast finns i grundskolan

 • Hem- och konsumentkunskap och slöjd

Ämnen som endast finns i gymnasieskolan

 • Filosofi
 • Företagsekonomi
 • Juridik
 • Latin
 • Naturkunskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Sociologi

Komplettering i ett ämne som enbart finns i gymnasieskolan kan innebära lång resväg i samband med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Detta gäller även om kompletteringen omfattar ämnet engelska.

Vid ett större antal sökande kan urval komma att bli aktuell för antagning i ett flertal ämnen. Du kan läsa mer om vilka urvalskriterier som tillämpas under rubriken Tillträdeskrav. Komplettering i ett ämne som enbart finns i gymnasieskolan kan innebära lång resväg i samband med den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. 

Från och med vårterminen 2019 ingår ett obligatoriskt språkligt inplaceringsprov i svenska. För att kunna genomföra provet krävs godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. Syftet med inplaceringsprovet är att pröva den sökandes språkförmåga i relation till den sökta utbildningen. Resultatet på provet avgör utformningen av den individuella studieplanen.

I inplaceringsprovet testas både muntliga och skriftliga förmågor.

Inplaceringsprovet inför antagning till VT21

Inför antagning VT21 kommer inplaceringsprovet att vara uppdelat på två dagar:

17/11 kl. 09:00-12:00 kommer det skriftliga provet att äga rum. Det skriftliga provet kommer att ske digitalt.

18/11 äger det muntliga provet rum. Varje person som deltar på provet kommer att göra det muntliga provet en timme vardera, någon gång mellan kl. 09:00 och 16:00. Det muntliga provet kommer att ske digitalt.

Observera att både det skriftliga och muntliga provet måste göras för att inplaceringsprovet ska betraktas som genomfört.

De studenter vars resultat på inplaceringsprovet visar att de behöver mer kunskaper i svenska får läsa kursen Språkintroduktion till akademiska studier (SVA101). I SVA101 ingår delkurser om muntlig färdighet i akademiska sammanhang liksom att läsa och skriva akademisk text, med målet att stötta studenterna i att utveckla dessa färdigheter. Detta ger studenterna en möjlighet till fördjupning inom svenska språket som brukas inom utbildningen och skolan.

Vårterminen 2021 kommer kursen SVA101 i huvudsak att hållas digitalt med undantag för 5-10 campusträffar.

Kontakt

Antagning/studievägledning

Besöksadress: Skolgatan 2
Postadress: Box 135, 405 30 Göteborg

E-post: ulv@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid: onsdagar kl. 13-15

Drop-in besökstid ställs in tillsvidare.

Video (2:08)
Påverka framtiden - bli ämneslärare via ULV!

Studentportalen

Du som är antagen till ULV får aktuell information på Studentportalen.

Ansökan

Ansökan görs via ULV:s nationella webb.

Ansökan inför vårterminen 2021 står öppen mellan den 15 september och 15 oktober 2020.

På ULV:s nationella hemsida hittar du mer information om utbildningen.