Bild
Lärare och studenter i klassrum
Länkstig

Utlandsutbildade lärares vidareutbildning (ULV)

Har du en utländsk lärarutbildning eller ämnesutbildning och vill arbeta som lärare i Sverige? Har du fått en hänvisning från Skolverket gällande lärarbehörighet? Då kan du genom ULV komplettera din utbildning för att nå svensk lärarbehörighet.

ULV är en kompletterande utbildning som syftar till att ta tillvara kompetensen hos lärare med utländsk utbildning. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller kurser i svenska skolämnen. Studierna leder till behörighet för anställning inom den svenska skolan.

Behörighet

  • En avslutad utländsk lärarexamen eller en generell examen i ett svenskt skolämne. Utbildningen ska motsvara minst två år på postgymnasial nivå.
  • Godkänt betyg i svenska som andraspråk 3 eller motsvarande. 

Dessutom krävs det att:

  • De kompletterande studierna inom ULV omfattar maximalt 120 hp.
  • Göteborgs universitet kan erbjuda de kurser och inriktningar som behövs för sökt komplettering.

Inför antagning till ULV ingår ett språkligt inplaceringstest i svenska. Mer information och datum för testet finns under rubriken ”Språkligt inplaceringstest”.

Utbildningen

Om du blir antagen till ULV upprättas en individuell studieplan som innehåller de kurser som krävs för att nå aktuell komplettering. Studierna kan omfatta lärarförberedande kurser och/eller ämnesstudier samt en eventuell introduktionskurs i svenska på 30 hp helfart första terminen.

Hur många högskolepoäng du behöver läsa beror på dina tidigare studier. Det kan handla om allt från 7,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina meriter görs i samband med ansökan.

Vissa kurser i utbildningen ges på halvfart (vilket motsvarar 20 timmar) vissa på helfart (vilket motsvarar 40 timmar). En del kurser innehåller mer distansundervisning, andra mindre. Kursernas upplägg och studietakt kan variera mellan olika terminer beroende på innehållet i din individuella studieplan. Ämnesstudier genomförs vanligtvis som campusförlagda helfartsstudier.

Observera att det kan vara svårt för Göteborgs universitet att ordna VFU-placeringar i kommuner utanför Göteborgsregionen om avtal inte finns sedan tidigare. Särskilt svårt är det är hitta VFU-placeringar i kommuner i närheten av andra lärosäten med lärarutbildning.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

De flesta studenter i ULV genomför VFU. VFU gör du på en skola eller förskola (beroende på inriktningen av dina studier) för att lära dig verksamheten och vad läraryrket innebär. Observera att Göteborgs universitet i regel VFU-placerar lärarstudenter i kommuner som ingår i Göteborgsregionen (GR). Göteborgs universitet kan inte garantera VFU-placeringar på orter utanför GR. Detta innebär att du behöver vara beredd på att resa till Göteborg eller annan kommun i GR när du genomför VFU inom utbildningen.

Om du arbetar som lärare-eller förskollärare har du under vissa förutsättningar möjlighet att genomföra VFU i den egna tjänsten.

Kontakt

Antagning/studievägledning:
E-post:
ulv@gu.se

Telefontid:
Tisdagar    10.30 - 11.30
Torsdagar  14.30 - 15.30
Telefonnr.: 031-786 6912

Vi har sommarstängt den 1 juli - 11 augusti 2024

Digitala besök eller besök på plats bokas via: ulv@gu.se

Besöksadress:
Läroverksgatan 15, Pedagogen Hus B
Postadress: Box 300, 405 30 Göteborg

Navigate to video: Påverka framtiden - bli ämneslärare via ULV!
Video (2:08)
Påverka framtiden - bli ämneslärare via ULV!

Studentportalen

Du som är antagen till ULV får aktuell information på Studentportalen.

Navigate to video: VFU-handledning
Video (Video 3:11)
VFU-handledning

Ansökan

Ansökan görs via ULV:s nationella webb samt antagning.se

Tidplan för antagning hösten 2024

2024-03-15  Anmälan öppnar kl. 14:00
2024-04-15 Anmälan stänger kl. 22:00
2024-04-22 Sista kompletteringsdag att ladda upp obligatoriska behörighetsgivande dokument
2024-06-12 Antagningsbesked mejlas ut till alla sökande