Bild
Masterprogrammet
Länkstig

Masterprogram i pedagogik

Hösten 2023 startar vi ett nytt Masterprogram i pedagogik med inriktning pedagogik, specialpedagogik och utbildningsledarskap vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.