Bild
Masterprogrammet
Länkstig

Masterprogram i pedagogik

Masterprogrammet i pedagogik har tre valbara inriktningar: pedagogik, specialpedagogik och utbildningsledarskap. Du läser programmet på halvfart under fyra läsår.

Masterprogrammet i pedagogik riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i pedagogik och siktar på en examen på avancerad nivå. Kanske kommer du direkt från en utbildningsvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig utbildning på grundnivå, kanske har du ett yrke där kompetens inom det pedagogiska kunskapsområdet är viktig. Utbildningen kan både stärka din professionsutveckling och leda vidare till en karriär inom akademin.

Utbildningen kan både stärka din professionsutveckling och leda vidare till en karriär inom akademin.

Gemensam bas och valbara inriktningar

Under utbildningen varvas kurser som är gemensamma för hela programmet med kurser som hör till den inriktning du har valt. På så sätt får alla antagna studenter en orientering inom pedagogikens disciplinära fält, samtidigt som du får möjlighet att gå mer på djupet inom ditt valda område. 

Den valbara inriktningen mot pedagogik utgår från ett tydligt samhällsperspektiv och fokuserar på relationer mellan pedagogiska praktiker och det omgivande samhället. Inriktningen mot specialpedagogik fokuserar på samspelet mellan individ, utbildning och samhälle samt villkor och förutsättningar för inkluderande verksamheter. Inriktningen mot utbildningsledarskap fokuserar på förändrings- och förbättringsprocesser inom olika slags skolverksamheter.

Forskning pågår 

Under programmets gång får du möjlighet att bekanta dig närmare med de forskningsmiljöer och den pågående forskning som bedrivs vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Du möter välrenommerade forskare och blir en del av ett dynamiskt, akademiskt sammanhang. 

Vi möts på campus 

Masterprogrammet i pedagogik omfattar 120 högskolepoäng, fördelade över fyra läsår med en studietakt på 50 procent. Vid ett antal tillfällen per termin träffar du dina lärare och medstudenter på Pedagogen i centrala Göteborg. Mellan de campusbaserade träffarna deltar du i aktiviteter som kan genomföras på distans. Vilka veckodagar som är aktuella meddelas i god tid inför kommande period.

Läs mer och sök

Läs mer om programmet på de tre inriktningarnas webbsidor som finns länkade här nedanför. Under ansökningsperioden hittar du också på varje sida en direktlänk för att anmäla dig till utbildningen på Antagning.se. 
 

Om programmet

Studietakt: 50 %

Undervisningstid: Dagtid

Omfattning: Fyra läsår, 120 hp

Förkunskapskrav: Kandidatexamen i ett samhällsvetenskapligt alternativt utbildningsvetenskapligt ämne, eller en lärarexamen inklusive examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp eller motsvarande.

Startar: Varje hösttermin